The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

2018 Golfweyde nr 6

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webmaster, 2018-09-12 02:19:49

Nummer 6

2018 Golfweyde nr 6

GOLFWEYDE

MAANDELIJKSJACALRUGBABNLGA2D01V8A–NNRD.E2 AZPARAILNSE GOLF CLUB

Kampioenen Zaanse Open

Verder in dit nummer:
De Voorzitter: GPS op de golfbaan /
Een memorabel Zaans Open /
30 jarig bestaan en het Jubileum feest /
Rabbits & Monday Morning Classic. Meedoen toch?/
Vervolg van onze ballenspiraal /
Sponsorwedstrijden. De verslagen/
Rob Wilderom over veiligheid Green Keepers/
De Rehaco vertelt over de regels /
Het Zaans Golf Netwerk /
De sponsorwedstrijden van de komende maanden/
AH dagen/ En meer.

Golfweyde September 2018 Pagina 1


Van de voorzitter

GPS (Global Positioning System) werd
vanaf 1967 ontwikkeld voor gebruik door de
strijdkrachten van de Verenigde Staten. Het
zendgedeelte van het systeem bestaat uit
32 satellieten die in vaste banen, op 20.200
km hoogte, in een vaste tijd rond de aarde
draaien en elk een eigen signaal uitzenden.
Een GPS ontvanger (tegenwoordig in elke
smartphone en golfhorloge aanwezig) kan,
als deze minimaal 4 van deze satellieten kan ontvangen, zijn positie op
aarde bepalen tot op 1 á 2 meter nauwkeurig.

Welk een zegen brengt dit systeem. Voor iedereen dag en nacht
beschikbaar, jaar in jaar uit ! Het wijst ons overal ter wereld de juiste
route naar onze bestemmingen. Ik overdrijf niet want uit eigen ervaring
weet ik dat het systeem uiterst betrouwbaar is (zonder zou ik zeker op
veel plaatsen in de wereld reddeloos zijn verdwaald). Het is ook heerlijk
rustgevend niet te hoeven stoppen om weer even op de kaart te kijken
waar de juiste bestemming ook alweer ligt. Volg vol vertrouwen de
kalme stem: “neem over 300 mtr de afslag aan de rechterzijde van de
weg”. “Ga na 100 mtr over de rotonde, derde afslag”. “Sla NU rechts af”.
Heerlijk!

… Vanwaar deze uiteenzetting ? Omdat wij golfers al vele jaren
dankbaar gebruik maken van dit werkelijk vernuftige systeem. Ik zie de
horloges aan de pols van nagenoeg iedere golfer. Onvermoeibaar wordt
ons de afstand gegeven naar het midden van de green, of in sommige
meer geavanceerde apparaten de afstand naar de volgende hindernis of
zelfs de exacte plaats van de vlag. (mits goed ingesteld )

TIP: Ook gratis op uw I-phone. Appstore -> motocaddy gps.

Rob van Wees

Golfweyde September 2018 Pagina 2


Sponsor wedstrijd in september

Golfweyde September 2018 Pagina 3


Een memorabel Zaans Open

In het weekend van 25 en 26 augustus vond het Warsteiner Zaans
Open plaats op onze mooie golfbaan. 64 Kandidaten hadden zich
ingeschreven voor dit prestigieuze amateurtoernooi. Niet voor de
echte profs. Maar op de deelnemerslijst stonden toch mensen met
een indrukwekkende handicap.

Na al het mooie weer dat achter ons lag, was het bewuste weekend er
een met een ander karakter. Of liever twee karakters. Want was de
zaterdag guur met fikse buien, de zondag leverde aangenaam weer. Het
toernooi was weer aangekleed met mooie prijzen. De hole-in-one auto,
gesponsord door Dekker Auto was wel de meest aansprekende prijs.
Maar die ging er niet uit. Wel de vele andere prijzen die door de
sponsoren ter beschikking zijn gesteld. En die waren ook zeer de moeite
waard.

Grote vraag vooraf was of de PAR71 (zie verderop) van de baan
eindelijk gebroken zou worden. Want dat was in de negen voorgaande

Golfweyde September 2018 Pagina 4


edities nog niemand gelukt. De zaterdag kwam er niemand in de buurt,
maar dat was te voorzien met de lastige weersomstandigheden. Maar
op de zondagwedstrijd werd het anders. Al vroeg werd duidelijk dat
Mitchel Kevenaar (links op de foto op pagina 4) van start ging met de
ambitie om het waar te maken. Spanning dus alom gedurende zijn
ronde. Houdt hij de vorm vast of komt er toch een beruchte hole waarop
het uit de vingers glipt. En het lukte hem. Met een fraaie scorekaart van
69 sloot hij die dag winnend af. Memorabel dus. Na 10 jaar is de Zaanse
PAR 71 gebroken. Een felicitatie waard.

De wedstrijdcommissie was dus zeer tevreden. Maar ook de vele
vrijwilligers die dit “Open” weer tot een succes maakten. En dat zijn er
best veel. Namens commissie en bestuur: hartelijk dank voor jullie inzet.

De winnaars van het toernooi zijn: Mitchel Kevenaar bij de heren en
Veerle Bergsma middelste op onderstaande foto. De nummers 2 en 3
zijn respectievelijk: Stefan de Bondt (rechts op eerste foto) en Joost Sol
bij de heren en Heleen Kleuver en Carmen Dekker bij de dames.

Peter Huisman

Golfweyde September 2018 Pagina 5


Blije onverwachte winnaars op de

WIJDEWORMER TROPHEE

….maar tijdens de prijsuitreiking toch even schrikken.
Tijdens de altijd humorvolle speech van Gerard de Goede na afloop
van de Wijdewormer trofee was het inderdaad even schrikken voor
de bijna 100 deelnemers. Het bedrijf van Gerard en Annemiek zal
waarschijnlijk volgend jaar in andere handen komen en de nieuwe
eigenaar houdt volgens ingewijden meer van kolven dan van
golfen.

Dus Gerard kon ons niet beloven dat de succesvolle Wijdewormer
wedstrijd volgend jaar nog op het programma zal staan. En aan menige
reactie in het clubhuis kon je horen, dat men daar niet aan wilde. Ook
het hagelnieuwe (nog lege) bord dat Herald had meegebracht waarop
de winnaars vermeld zouden moeten worden, zou dan ineens een
overbodige luxe zijn. In de vroege uurtjes, tenminste voor de meeste
golfers ( “liefst zo laat mogelijk starten” is een opmerking die veelvuldig

Golfweyde September 2018 Pagina 6


gebruikt wordt) kwamen de eerste spelers al enigszins gespannen
binnenlopen waar de volgepakte prijzentafel dat gevoel alleen nog maar
versterkte. Tijdens de ronde werden de deelnemers getrakteerd op de
befaamde “pittige” balletjes en, dat was nodig na die “pittige” balletjes,
een heerlijk glaasje Prosecco, mede uitgeserveerd door de kleindochter
van Gerard.
Bij de prijsuitreiking inderdaad blije gezichten van winnaars die oprecht
verbaasd waren dat zij in de prijzen waren gevallen.
Omdat er zoveel prijswinnaars waren en het gebruikelijk is dat die ook
allemaal worden vermeld moet ik, omwille van de leesbaarheid van dit
schrijfsel, besluiten om dit verslag nu te beëindigen.
Winnaars Mirjam Willems categorie 18,5 en hoger (2e van links op de
voorgrond met golftas) en Martin Kwast in de categorie 18,4 en lager (2e
van links staand met golftas)

Uw meer dan tevreden Wedstrijdcommissie,
Henk van Leeuwen en Alex S. Blank

30 jarig Jubileum op “de Zaanse”

De golfvereniging is
in 1988 opgericht. Nu
in 2018 hebben we
weer een Jubileum
jaar.
Hier ziet u hole 3 in
de begin fase. Het
bos achter hole 2 en
het bos aan de linker
kant van de fairway
is nog jonge
aanplant. >>>>

Golfweyde September 2018 Pagina 7


>>>> Aanstaande 19 en 20 oktober vieren we het 30 jarig bestaan van
onze golfvereniging. Dit doen we met twee leuke 9 holes wedstrijden die
voor een ieder toegankelijk zijn. Zaterdag 20 oktober sluiten we af met
een feest in de Chipping Inn.

Thema: nieuwe leden, leden die weinig met wedstrijden meedoen
en “oude” leden kennis laten maken met elkaar op de twee
wedstrijddagen en de feestavond.
Vrijdag 19 oktober de Jubileum Pro-Captain met Guido van der Sluijs en
Jack de Goede. Alle deelnemers krijgen twee muntjes voor
consumpties. Bezoekers / toeschouwers krijgen ook twee
consumptiemuntjes. Aansluitend de bekende “daghap” van Ivo tegen
een vriendelijke prijs.

Zaterdag 20 oktober is er de Jubileum Cross Country met op hole 18
(voor het terras) de mogelijkheid de Pro te verslaan. Ook die dag krijgen
alle deelnemers en toeschouwers twee consumptiemuntjes.
Na de wedstrijd kunnen de spelers zich even opfrissen en verkleden om
daarna met de toeschouwers enige smakelijke hapjes te gebruiken
tegen een vriendelijke prijs. Deelnemers en toeschouwers dienen vooraf
te melden dat zij gebruik willen maken van de hapjes.

Het feest op 20
oktober start dan
ook al om 17:00 uur
en loopt door in de
avond. Voor muziek
wordt gezorgd.

Komt allen!
Het bestuur

Op de afsluitende
foto de baan na zoveel jaren goed onderhoud en ontwikkelde aanplant
(fotostandpunt vanaf T-box 2)

Golfweyde September 2018 Pagina 8


REHACO in de regel(s)

Bepalen van het dichtstbijzijnde punt zonder
belemmering oftewel NEAREST POINT OF RELIEF!!

Ik maak vaak mee dat spelers een vast obstakel willen
ontwijken en niet precies weten hoe en waar ze hun bal
mogen droppen. Denk bij een vast obstakel aan een
sprinkler, een verhard pad of boomspiegel, een bank of prullenbak.

Een speler heeft recht op “relief” als zijn bal in, op of tegen een vast
obstakel ligt en dit een belemmering vormt voor de stand of de ruimte
voor zijn voorgenomen swing. Je kunt spreken van een vrije drop. Maar
waar drop je dan je bal? Om dat te kunnen bepalen, moet je eerste het
“nearest point” bepaald hebben. Dit is het dichtstbijzijnde punt waar
verder spelen mogelijk is zonder last te hebben van de belemmering
zowel voor je stand als je swing. Zet je voeten zo neer dat je het
obstakel ontwijkt en maak een oefenswing met de club waar je mee gaat
slaan. Zet je club op de grond en markeer dit punt, het NEAREST
POINT, met een tee. Neem van hieruit één stoklengte en markeer ook
dat punt met een tee. De bal moet worden gedropt tussen de twee
gemarkeerde punten, NIET dichter bij de hole.

Het “nearest point
of relief” is een
begrip om goed te
onthouden. Je kunt
er immers je
voordeel mee
doen. Over het
ontwijken van
belemme-ringen
door een vast obstakel is nog veel meer te vertellen. Regel 24 in het
golfregelboekje is hier volledig in. Jullie weten ons te vinden.
Marguerite Berendsen, rehaco@zaansegolfclub.nl

Golfweyde September 2018 Pagina 9


Verwarring en oplossingen bij de

elektronische ballenspiraal.

Op internet (leading courses; beoordelingen “De Zaanse”)
staat geschreven dat de start op hole 1 enigszins
chaotisch kan zijn doordat leden met de digitale spiraal
aanrommelen. Dit is uiteraard een beleving die is
veroorzaakt door meerdere factoren. De belangrijkste is
de onbekendheid.

Vroeger lag er een aantal balletjes in de spiraal. Je wist vaak niet van
wie de ballen voor je waren maar rekende globaal uit wat je wachttijd
was. Meestal door het aantal ballen te vermenigvuldigen met 7 minuten.
Je hield er rekening mee dat er soms leden met elkaar de baan ingingen
waardoor er 2 of soms wel 3 ballen tegelijk uit de spiraal verdwenen.
Want: leden lieten zelden hun bal achter in de spiraal. Soms gebeurde
het dat de hole leeg was en de eigenaar van de eerstvolgende bal niet
op de tee was. Er werd nog een minuut gewacht (die duurde heel lang)
en vervolgens werd de bal uit de spiraal gewipt en op de grond
achtergelaten.

Hoe zit dat dan met de elektronische ballenspiraal? Wat hierboven is
beschreven gebeurt uiteraard nog steeds. Er is geen fysieke bal die je
eruit haalt als je de baan ingaat. Er is ook geen fysieke bal om eruit te
halen als je met een andere flight mee gaat lopen.

Wat kun je doen?
Allereerst kun je
kijken of de starts
(van greenfee
spelers en/of
medeleden) op tijd
gaan. Als dit niet
het geval is kun je dit aanpassen door op |start minuut eerder | start

Golfweyde September 2018 Pagina 10


minuut later | te drukken. Hiermee breng je startvolgorde en starttijd

weer in balans. Kunnen flights eerder starten dan de spiraal aangeeft:
druk dan 1 of meerdere keren op “start minuut eerder”. Ga niet de baan

in terwijl jouw starttijd later ligt maar pas deze aan. Hetzelfde geldt als je

starttijd er wel is maar je kunt nog niet starten. Druk dan 1 of meerdere
keren op: “start minuut later” De eerste tijd op de display is de tijd van
aanmelden. De tweede tijd is de vermoedelijke starttijd. Door op “start
minuut later” te hebben gedrukt is de starttijd in het voorbeeld al verzet

van 21:31 naar 21:32 uur.

Ga je met een

andere flight

meelopen zet je

naam dan bij die

flight en verwijder je

eigen elektronische

bal uit de

ballenspiraal. Deze houdt tenslotte 7 minuten starttijd vast.

Wil je jouw beurt voorbij laten gaan dan kun je op | ik laat voorgaan |

drukken. Je zult zien dat jouw naam 1 plaats (of meerder plaatsen als je

meerdere keren drukt) naar beneden schuift. Let op! Je staat je plaats af

aan de flight(s) die je laat voorgaan. Henk Kramer

Foto’s in de Golfweyde. Niet alleen in de Golfweyde, maar ook in
andere publicaties maken we dankbaar gebruik uit de foto’s die door

Tine de Haan zijn gemaakt. Hoewel het digitale archief dat op haar

computer stond is weggegooid, bezitten we nog wel een groot aantal
foto’s bij de Zaanse. Natuurlijk zijn er veel gedateerd, maar het is leuk

om de beelden van de baan, van oude wedstrijden, situaties en mensen
te zien. Het zou mooi zijn als al die foto’s op datum en gebeurtenis

geordend kunnen worden. Dat is best een (leuk) klusje. We zoeken dus

mensen (liefst lang lid en een actief deelnemer aan de vele wedstrijden)
die een aantal uren de foto’s op volgorde willen leggen en gerubriceerd

opbergen. Zin in: meld je aan bij Rob Wilderom of Peter Huisman. Ze
garanderen jullie vele uurtjes met: (“Oh Ja… weet je nog…”).

Golfweyde September 2018 Pagina 11


Wij doen mee met de AH

Sportactie 2018

Wat is de AH Sportactie
De AH sportactie is een initiatief van de
NOC*NSF en Albert Heijn met het doel een
actievere levensstijl toegankelijk maken voor
alle Nederlanders, door de drempel tot sport en
bewegen te verlagen. Om dit doel te bereiken
organiseren zij tot en met 2020 samen sportieve
acties onder de naam AH Sportactie. In de AH Sportactie activeren ze
Nederland en dagen ze iedereen uit de sport en sportclub te ontdekken
die bij hen past. Alleen, of samen! De Zaanse Golf Club doet ook mee.

Hoe werkt de AH Sportactie
Klanten krijgen vanaf maandag 17 september t/m zondag 30 september
2018 bij elke boodschap een AH Sportvoucher. Elke sportvoucher is 2
keer gratis sporten waard. Met deze AH Sportvoucher kunnen klanten
een gratis proefles boeken bij de deelnemende sportclubs via
www.ahsportactie.nl. De proeflessen kunnen worden geboekt van 17
september t/m 25 november 2018.

Waarom doen wij mee
De stichting en het bestuur zien de AH Sportactie als een mooie kans
om het golfen op de Zaanse onder de aandacht te brengen van een
breed publiek. De AH sportactie biedt daarvoor een uitstekend platform.
We hebben geleerd dat de beste manier om de Zaanse Golf Club te
promoten is door mensen zelf te laten ervaren hoe leuk golfen kan zijn
op onze baan of op onze golfschool. De AH Sportactie van 2017 was
een groot succes 35% - 50% van de sporters werden lid van een
sportclub.

Wat gaan wij doen
De Zaanse Golf Club biedt gedurende de looptijd van de AH Sportactie

Golfweyde September 2018 Pagina 12


wekelijks gratis lessen aan voor beginners en rondjes van 9 holes voor
golfers. Met een diversiteit aan golfacties bieden wij 500 deelnemers de
gelegenheid om naar de Zaanse te komen om te ervaren hoe leuk het
golfen is op onze mooie golfbaan en om te proeven van de sfeer en
gastvrijheid van de vereniging. Mark en Gaby verzorgen de lessen en
onze leden treden op als gastheer/vrouw.

We zorgen voor een uitgebreide promotie via de Albert Heijn winkels in
de regio waar we met flyers (zie flyer hier rechtsonder) en posters
klanten proberen over te halen om met hun voucher mee te doen aan de
acties op de Zaanse. Kijk niet vreemd op als je Theo Willems of Piet
Nieuwenhuizen in een Albert Heijn winkel betrapt met het geven van
lessen in het putten.

Het bestuur vindt het
belangrijk dat de leden
van de Zaande Golf Club
goed geïnformeerd zijn
over de AH Sportactie.
Het bestuur, de stichting
en de ledenwerf-
commissie werken hard
om vanaf 17 september
de klanten van Albert
Heijn te laten kiezen voor
een leuke golfervaring op
de Zaanse.

We staan gereed om
vragen te beantwoorden
of goede ideeën aan te
horen.

Het bestuur, de stichting
en ledenwerf-commissie

Golfweyde September 2018 Pagina 13


De R zit weer in de maand.

De zomer is weer tot een einde gekomen en
ondanks alle hitte en weerrecords heeft de
baan zich fantastisch gehouden.

Het greenkeeping team heeft alle zeilen bij
moeten zetten om de conditie van de baan in
stand te houden. Op een enkele uitgedroogde
plek na (helaas ontstaan door het beregenings-
systeem) is dat bijzonder goed gelukt en heeft iedereen kunnen ervaren
dat onze greens er een stuk op vooruit gegaan zijn deze zomer. De
baan heeft weinig te lijden gehad deze zomer mede door het beleid van
het waterschap die het water in de polder goed op hoogte heeft weten te
houden. Spannend was het wel: krijgen we sproeiverboden? Hoeveel
lager mag de stand van het IJsselmeer nog gaan (daar komt ons water
in de polder nu net vandaan)? Maar het ging allemaal goed.

Het zal u niet zijn ontgaan dat de baan goed werd bezocht door
greenfeespelers. We kregen enorm veel complimenten over de baan en
hoe groen deze er uitzag. Veel van de spelers waren hier nog nooit
geweest en hebben ontdekt wat voor kwaliteit, sfeer en gezelligheid de
Zaanse te bieden heeft.
De R in de maand betekent voor het greenkeeping team weer
voorbereiden naar de winterse omstandigheden. Sloten dienen voor
eind oktober schoon aan het waterschap te worden opgeleverd.
Wintergreens worden weer uitgemaaid zodat er ook in de winter
acceptabel kan worden geput. Slechte plekken in de baan worden op
voorhand weer bezand en diverse onderdelen in de baan worden
doorgezaaid. Kortom, er zal naast de maaiwerkzaamheden veel werk
worden verzet in de baan.

Wij rekenen op uw medewerking! Natuurlijk harkt u de bunker aan,
repareert u uw pitchmark en die van een ander en legt u plaggen terug
en stampt deze aan. Dit wordt u al aangeleerd bij het behalen van uw

Golfweyde September 2018 Pagina 14


baanpermissie. Voor de een recent, voor de ander decennia terug. Het
hoort bij de etiquette van het golfspel.
Daarnaast respecteert u de blauwe palen (GUR, ground under repair),
die worden geplaatst door de greenkeepers om beschadigde plekken in
de baan te laten herstellen. Drop uw bal dus volgens de regels buiten
het GUR-gebied. Ook voor de wintergreens geldt: ontwijk ze volgens de
regels of het GUR is.

Maar waar ik u extra op wil attenderen is een andere gedragsregel.
GREENKEEPERS HEBBEN ALTIJD VOORRANG!

Er is geen enkele sport in de wereld waar het onderhoud tijdens het spel
wordt uitgevoerd, behalve bij het golfspel. De gedragsregel dat
greenkeepers voorrang hebben is worldwide! Zij zijn immers voor u aan
het werk en dat doen ze graag. Echter het gebeurt te vaak in de baan
dat er respectloos wordt omgegaan met de greenkeeping-staf wat tot
gevaarlijke situaties leidt met kans op letsel. Ik vind het dan ook zeer
triest dat ik dit moet schrijven.

Kortom greenkeepers hebben altijd voorrang! Wacht op een doorzwaai
teken. Zo houdt u plezier in het spel en de greenkeepers in hun werk.

Tot de volgende keer, Rob Wilderom

Golfweyde September 2018 Pagina 15


Het ontstaan en bestaan van het

Zaans Golf Netwerk

Enkele jaren voor het intreden van de crisis, we spreken dan over
het jaar 2002, is door het destijds zittende bestuur het idee
geopperd om bij de Zaanse Golf Club een afdeling bedrijvengolf in
het leven te roepen.
Nadat er veel water door het vroegere openbare zwemparadijs
“buitenbad Wijdewormer” was gestroomd en het bestuur de
toegevoegde waarde inzag van zo’n afdeling is de stap genomen.

Het bedrijvengolf op de Zaanse Golfclub zag in samenwerking
met sponsor “Zaan business”, het levenslicht. Met name op de
Zaanstreek gerichte bedrijven werden gevraagd om een
competitie in het leven te roepen die dan gedurende de
maanden maart t/m oktober eenmaal per maand tot een 18
holes wedstrijd zou leiden. Naast het golfen moest er natuurlijk
ook ruimte ontstaan voor “netwerken”, want dat moest de
grootste drijfveer worden.

Onder de bezielende leiding van initiator Jaap Pameijer werd er
in die periode fel gestreden. Tot het jaar 2014 was dit een
beproefd concept maar tijden veranderen, directies worden
jonger, ambities liggen op andere vlakken, tijd om te golfen
moet plaats maken voor zakelijke transacties dus kortom, de
doelstelling moest worden aangepast om bedrijven en mensen
te blijven interesseren.
Jaap gaf het stokje over en het nieuwe organiserende team
maakte plannen om de leegloop tegen te gaan en het weer
aantrekkelijk te maken om een golfwedstrijd te spelen.
Inmiddels zijn we enkele jaren verder en kunnen we stellen dat
de aanpassing van naam, agenda, structuur van wedstrijden,
tijd voor netwerken en, vooral niet te vergeten, de gezelligheid
de animo om deel te kunnen/mogen nemen aan de competitie
van het Zaans Golf Netwerk, ons geen windeieren heeft gelegd.

Golfweyde September 2018 Pagina 16


De competitie is van oorspronkelijk 18 holes teruggegaan naar
standaard 9 holes. Hierdoor zijn de speeltijden aangepast van
13.00 uur naar 16.30 uur. De wedstrijden zijn altijd all-tee-starts
en zijn veelal om 19.00 uur afgesloten. De kosten voor
deelname zijn extreem verlaagd, invallers kunnen kosteloos
deelnemen, bedrijven kunnen voor een zeer redelijke prijs
dagsponsor worden, tijdens wedstrijden is er altijd baancatering
en sluiten we altijd af met een, door de kok, samengesteld
menu van vis en/of vlees.
Het aantal van 59 deelnemende bedrijven geeft aan dat het
concept goed aanslaat en daar zijn we als team wel een beetje
trots op.
Voor 2018 zijn we al aardig op weg naar het einde van het
competitiejaar. De voorbereidingen voor 2019 staan al in de
steigers en wij zullen dit, zoals gewoonlijk in de maand januari,
weer vol onder de aandacht brengen.

Bent u door bovenstaand geïnteresseerd geraakt en wilt u zich
in 2019 aansluiten dan bent u van harte welkom. Vanuit de
Stichting worden we ondersteund door Rob Wilderom.
Het team van het ZGN bestaat uit, Wim Boekel, Ton Komen,
Ruud Keinemans, Theo Willems en Jeroen Verstegen.

Golfweyde September 2018 Pagina 17


Rabbitwedstrijden

In deze Golfweyde ruim aandacht voor onze kraamkamer van
nieuwe spelers. Al heel lang bestaan de rabbitwedstrijden op de
Zaanse. Toen ondergetekende 10 jaar geleden lid werd was er, ook
omdat we toen met heel veel nieuwe leden waren, een zeer groot
aantal deelnemers aan deze wedstrijden.

Ook vorig jaar nog was de animo om mee te doen zowel op de
donderdagavond als op de zaterdag groot. De wedstrijden (en het
broodje kroket of op donderdag de maaltijd na afloop) worden als zeer
gezellig ervaren. Er werd zelfs apart voor de hoge handicappers een
maandbeker ingesteld.

Op de Zaanse zijn er nog heel veel (zeker 100) leden die al lang lid zijn,
maar nog geen handicap 36 hebben. Drie jaar geleden heeft de
commissie de ledenlijst ter hand genomen en al die leden telefonisch
benaderd. Soms komt een van hen meespelen bij de rabbits, omdat het
toch de koninklijke route naar de 36 is, maar dat gebeurt sporadisch.

Natuurlijk zijn de rabbitwedstrijden in eerste instantie bedoeld voor
mensen zonder veel golfervaring. Markers lopen mee bij de wedstrijden
en geven vooral aanwijzingen betreffende de snelheid in de baan en de
etiquette. Ook het goed invullen van de kaarten wordt bijgebracht, al is
de computer natuurlijk tegenwoordig wel erg gemakkelijk.

Het aantal deelnemers loopt terug. Een van de redenen is zeer
verheugend aangezien in 2017 en 2018 een groot aantal enthousiaste
deelnemers de magische grens van 36 heeft bereikt. Een andere
belangrijke reden is waarschijnlijk dat ook hoge handicappers met
andere wedstrijden mogen meedoen.

“Hoge” handicappers zijn van harte welkom op onze rabbitwedstrijden.
Tijden veranderen, onze lidmaatschappen veranderen en de “rabbits”
moeten mee veranderen. De Rabbitwedstrijden zijn er voor de
handicapper 36 en hoger die gelijkgestemden wil ontmoeten,

Golfweyde September 2018 Pagina 18


gezelligheid zoekt en zijn golfspel al
spelend wil verbeteren. Deze meer ervaren
spelers lopen eventueel van rood en
spelen zonder begeleiding van een marker
(op de foto Kees van Engelen).

Het bestuur hecht eraan dat we op de club
leden opvangen en via onze
laagdrempelige rabbitwedstrijden kennis
laten maken met het spel en de vereniging.

Wat houdt jou, als een van de ruim
honderd hoge handicappers, nog tegen om
ook met onze wedstrijden mee te doen?
De eerst volgende wedstrijd vindt plaats op
zaterdag 29 september

Mirjam de Greeve (namens de
Rabbitcommissie).

Agenda september & oktober

15 september : Maandbeker strokeplay
15 september, Jeugdmaandbeker
27 september Grashoppers trofee (op uitnodiging)
29 september Rabbit wedstrijd
30 september De Hoop op d’Swarte Walvis Trofee
13 oktober Maandbeker strokeplay
19 oktober Jubileum Pro-Captain 9 holes
20 oktober Jubileum Cross-Country 9 holes
20 oktober Jubileum feest
27 oktober Rabbit wedstrijd
29 oktober Algemene Leden Vergadering
3 november Vrijwilligers dag (op uitnodiging)

Golfweyde September 2018 Pagina 19


De Monday Morning Classic

De MMC is 27 jaar geleden gestart met als
doel om de leden werkzaam in de
middenstand een fijne golf dag te bezorgen
op hun vrije dag. De initiatiefnemers waren
Gerard Neuteboom en Piet Lansu beiden
afkomstig van de Haarlemmermeerse
Golfclub waarmee nog steeds warme banden
worden onderhouden.

In de begintijd was het restaurant nog gesloten
op de maandag en werden de deelnemers in
een hoekje op het secretariaat ingedeeld om
vervolgens zonder koffie de baan in te gaan.
Later werd door de uitbater het restaurant in de
ochtend opengesteld voor de MMC.

De MMC is altijd een selfsupporting clubje geweest en er werden, met
een geringe bijdrage per speler, allerlei prijsjes e.d aangeschaft. Onder
het motto “Golfen bij de MMC op maandag is jezelf en je flightgenoten
een plezierige dag bezorgen”.

In 2006 volgde Coen van Rooyen de grondlegger Gerard Neuteboom op
en in 2011 nam ondergetekende samen met enkele andere
commissieleden het stokje over. De wedstrijden worden over het jaar in
diverse series verdeeld. Bij Qualifying condities wordt meestal stableford
gespeeld. Tijdens de wintermaanden wordt Matchplay en Eclectic
gespeeld.
Aan de regels wordt aandacht besteed door periodiek een regelquiz te
houden. Tijdens de lustrum jaren organiseert de MMC de altijd zeer
geslaagde Cross Country wedstrijden.

Het jaar loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni het jaar opvolgend. Het
hoogst haalbare is het winnen van de Gerard Neuteboom Bokaal. Dat is

Golfweyde September 2018 Pagina 20


voorbehouden aan degene die de meeste punten heeft behaald uit de
diverse wedstrijd series.

Het is jammer dat het aantal deelnemers terugloopt vermoedelijk door
een veelheid aan keuzes, minder middenstanders en koudwatervrees
van de Rabbitspelers en mogelijk onbekendheid onder de nieuwe leden.

De huidige commissie draagt aan het eind van het jaar het stokje over
aan Paul Gill, Wim Binken en Kees Raa. We wensen de nieuwe
commissie succes en hopen dat we nieuwe deelnemers gaan bereiken.
Deelname staat open voor dames en heren met minimale Hcp 54.
Aanvang wedstrijd 9.00 uur indeling per loting.

Mede namens mijn commissieleden Coen van Rooyen en Wim Neeft,
Leo Tates

Hieronder een foto uit de oude archieven met Gerard Neuteboom als
captain van het seniorenteam dat deels nog in tact is. Van Piet Lansu is
helaas geen foto beschikbaar.

Golfweyde September 2018 Pagina 21


Van bestuur en ledenadministratie

Ledenmutaties laatste maanden

Augustus

Jan Wim Gorter All Year Sunset

Totaal in 2018 per lidsoort

Gewoon Lid 3 All Year 2

Sponsor Lid 1 All Year Midweek 1

Oudere Jeugd 1 All Year Weekend 8

Jeugdlid 6 All Year Sunset 8

Summer 1

Summer Midweek 6

Summer Weekend 9

Winter 0

Winter Midweek 0

Winter Weekend 0

Starter 5

Totaal 11 Totaal 40

Opzeggingen 2018

Wouter Juli Gewoon lid
Elly Coester Gewoon lid
Coester
Edwin Gewoon Lid
Reyka augustus Gewoon Lid
Lieshout, van
Kroon

De digitale Golfweyde is een uitgave onder initiatief en verantwoordelijkheid van het
bestuur van de Zaanse Golf Club. Reacties op artikelen of redactionele bijdragen die u
graag geplaatst wilt zien kunt u sturen aan secretariaat@zaansegolfclub.nl. De redactie
behoudt zich het recht voor om artikelen, zo nodig op inhoud en stijl, te redigeren. Niet
plaatsen zal altijd, met toelichting aan de auteur worden gemeld.

Golfweyde September 2018 Pagina 22


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU PROGRAM MAJLIS PERPISAHAN PN.ZURAIDAH
Next Book
KWYA_Book_7