The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

joinPdf_046d03fdb9e0aced279c4e2759947ac4

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zsolt.lepsenyi, 2019-09-21 12:35:43

joinPdf_046d03fdb9e0aced279c4e2759947ac4

joinPdf_046d03fdb9e0aced279c4e2759947ac4

LosSantosPoliceDepartment
(LSPD)

KÉZIKÖNYV


Tiszteltolvasó!

AkezébenjelenlegaLosSantosPoliceDepartmentkézikönyvéttartja.Ezakézikönyv
végigvezetiamegbízottakáltalvégrehajtotteljárásokban,ésazáltalukhasználteszközökrőlis

ismeretetad.Ezenfelülmindentmegtudhataszervezetifelépítésről,ajelentkezésről,ésaz
akadémiaműködéséről.Remélhetőlegezakönyvminden,azLSPD-velkapcsolatosfelmerülő

kérdéséreválasztad.Akönnyebbmegértéstelősegítő,színesképiillusztrációkis
megtalálhatóakakönyvben.Akézikönyvhasznosavizsgára,hiszenatartalmábólisszámot

kelladniavizsgasorán.Ezenfelülajánlatosmindenalkalmazottnakmagánáltartania

szolgálatteljesítésesorán.Mindenkollégámnakezútonissikerekbengazdag,ésnyugodt
szolgálatiéveketkívánok!Ajelentkezőknekpedigsikeresvizsgákat!


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Глобус Альтова
Next Book
โครงงานคอม