The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by meriamawangsulaiman, 2019-02-21 04:33:46

LAPORAN KAJIAN IMPAK MDESA 2019

LAPORAN KAJIAN IMPAK MDESA 2019

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN SELAYANG
JALAN SUNGAI TUA, 68100 BATU CAVES
SELANGOR

LAPORAN KAJIAN IMPAK DAN KEBERKESANAN
PROGRAM

KEJOHANAN MERENTAS DESA
SMK TAMAN SELAYANG
12 JANUARI 2019
(SABTU)

SEKITAR TAMAN SELAYANG
DAN KG NAKHODA, SELAYANG

ANJURAN:

KOKURIKULUM


LAPORAN KAJIAN IMPAK DAN KEBERKESANAN PROGRAM
KEJOHANAN MERENTAS DESA
SMK TAMAN SELAYANG

KUMPULAN SASAR : 50 MURID (RESPONDENT)

BAHAGIAN A : FASILITI PROGRAM
Soalan 1-4
BIL ITEM

1 Pemilihan tempat bersesuaian dengan program.
2 Penyediaan makanan sepanjang program.
3 Pergerakkan ke tempat program teratur.
4 Saya berasa selamat semasa berada dalam program.

Rajah 1
Secara keseluruhan dari aspek pemilihan tempat program adalah memuaskan dan
sangat memuaskan. Aspek makanan juga memuaskan, namun tidak memuaskan
juga tinggi sebanyak 30%. Pergerakan ke tempat program juga memuaskan sama
sepertia keselamatan juga pada tahap yang memuaskan. Tetapi kadar tidak
memuaskan dari aspek keselamatan agak tinggi iaitu 22%.
Penambahbaikan : aspek kualiti makanan dan keselamatan perlu ditingkatkan


BAHAGIAN B : KANDUNGAN PROGRAM
Soalan 5-8

a) Pengisian Program
BIL ITEM

5 Aktiviti program bersesuaian dengan program.
6 Aktiviti program yang dijalankan adalah terancang.
7 Bahan – bahan keperluan program sangat membantu.
8 Program ini adalah baharu bagi saya.

Secara keseluruhan tentang pengisian program dari segi kesesuaian, perancangan
dan bahan-bahan bantuan adalah pada tahap yang memuaskan. Jumlah tidak
memuaskan agak tinggi dari aspek program yang terancang iaitu 28% perlu diambil
perhatian.Tidak memuaskan tinggi iaitu 40% pada soalan 8 adalah kerana
kejohanan merentas desa ini bukan program baharu untuk murid kerana ini ialah
aktiviti tahunan sekolah.
Penambahbaikan : perjalanan aktiviti perlu lebih terancang


Soalan 9-13
a) Keberkesanan / impak

BIL ITEM
9 Tahap motivasi diri setelah mengikuti program
10 Tahap keyakinan diri setelah mengikuti program
11 Tahap keupayaan diri setelah mengikuti program
12 Tahap etika dan moral / akhlak diri setelah mengikuti program
13 Tahap kesiapsediaan diri setelah mengikuti program

Secara keseluruahan keberkesanan program terhadap diri murid adalah pada
tahap yang memuaskan. Jumlah tidak memuaskan dari aspek motivasi agak
tinggi mungkin kerana cuaca yang agak panas.
Penambahbaikan : Motivasi harus disuntik dalam diri peserta larian


BAHAGIAN C : PENGANJURAN
Soalan 14-20

BIL ITEM
14 Khidmat urusetia / AJK.
15 Tempoh notis pemakluman dipilih sebagai peserta.
16 Taklimat umum mengenai program.
17 Jadual aktiviti program disusun dengan baik.
18 Urusetia /AJK menghargai peserta.
19 Berasa selamat sepanjang penganjuran program.
20 Secara keseluruhannya, pengurusan penganjuran program adalah baik

Secara keseluruhan peganjuran program adalah pada tahap yang memuaskan.
Berkaitan jadual aktiviti kadar tidak memuaskan agak tinggi iaitu 24% mungkin
kerana ketepatan masa memulakan acara. Jumlah tidak memuaskan dari aspek
pengurusan penganjuran program juga tinggi iaitu 22%.
Penambahbaikan : ketepatan masa dan pengurusan perlu ditingkatkan.


BAHAGIAN D : PENCERAMAH / FASILITATOR
Soalan 21-26

BIL ITEM
21 Mempunyai pengetahuan berkaitan kejohanan merentas desa Kokurikulum.
22 Memberi contoh yang berkaitan.
23 Memberi penerangan yang jelas dan mudah difaham.
24 Memberi motivasi kepada peserta
25 Menunjukkan kesungguhan
26 Menarik minat peserta yang baik

Secara kesleuruhannya aspek fasilitator pada tahap memuaskan. Guru-guru
memberikan pengetahuan, contoh, penerangan, motivasi, kesungguhan dan
menarik minat murid dengan berkesan.
Penambahaikan : motiasi dan menarik minat lebih ramai penyertaan


Soalan 27 : Kehadiran saya ke program ini adalah :
Soalan 28 : Secara keseluruhan saya :


Soalan 29 : Jika program ini dilaksanakan lagi pada masa hadapan,saya :
Soalam 30 : Jantina


Soalan 31 : Bangsa :

RUMUSAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
40% 1. Sesi berhimpun sebelum larian dan sesi penyampaian hadiah selepas larian

diadakah di tempat teduh.
2. Menyegerakan pembinaan dewan terbuka di dataran salahuddin al ayyubi
16% 1. Mengadakan aktiviti di tempat yang lebih sesuai dan selamat
2. Tidak mengadakan larian di kawasan yang banyak kenderaan
3. Acara diadakan di tempat yang berbeza
10% 1. Memberikan sijil penghargaan kepada pasukan medik dan peninjau
2. Menambah kuantiti hadiah kepada pemenang
3. Peserta mengharapkan sijil penyertaan atau penghargaan penyertaan
4% Memulakan acara lebih awal dan mengawal peserta di garisan permulaan larian
sebelum pelepasan
4% Menyampaikan maklumat tentang larian dengan lebih jelas
4% Meningkatkan kecekpan aspek keselamatan dan menambah bilangan ahli medik
4% Mengambil tinakan yang sewajarnya kepada murid yang tidak hadir dan menyertai
kejohanan
2% Makanan kepada peserta yang lebih sesuai
2% Menyediakan air minuman di checkpoint tertentu
2% Membatalkan penyertaan peserta yang tidak akur dengan peraturan kejohanan


Disediakan Oleh :
(PN.NURUL HAFIZAH BINTI SAMAD)

AJK Dokumentasi Program


Click to View FlipBook Version
Previous Book
https://www.testostack.com/mx-male/
Next Book
https://dietplanforskolin.com/keto-burn-forskolin/