The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Flipbook-fragment van Floor van den Dungen: samenwerken met je paard, op weg naar een natuurlijke balans, uitgeverij Duvinci 2019.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by frank van den dungen, 2019-08-20 05:49:13

Flipbook Floor van den Dungen: Samenwerken met je paard 20-08-2019

Flipbook-fragment van Floor van den Dungen: samenwerken met je paard, op weg naar een natuurlijke balans, uitgeverij Duvinci 2019.

Keywords: paard natuurlijk energetisch behandelen op afstand

dit is een flipboek-fragment van

FLOOR VAN DEN DUNGEN
SAMEN WERKEN MET JE PAARD
op weg naar een natuurlijke balans

het échte boek,
de complete hard-cover versie

met 104 pagina’s ,
kunt u bestellen door

€25,00
+ €4,75 verzendkosten (naar een adres in België)
+ € 3,90 verzendkosten (naar een adres in Nederland)

over te maken op rekening
BE12 0018 3693 7092 t.n.v. Floor4Q te Opoeteren
vermeld daarbij: emailadres, naam en postadres van de ontvanger,
die krijgt dan een mailtje wanneer het boek wordt opgestuurd als brievenbuspakketje


FLOOR VAN DEN DUNGEN

SAMEN WERKEN MET JE PAARD

OP WEG NAAR EEN NATUURLIJKE BALANS

UITGAVE: DUVINCI, 2019


6


SAMENWERKING
VERTREKPUNT, KOERS EN EINDDOEL

Voorwoord

Dierenartsen kunnen fantastisch werk doen voor paarden. Vooral wat betreft het behandelen van acute ziektes, ongeval-
len en complicaties. Dan is het van belang dat er tijdig en daadkrachtig ingegrepen wordt. Maar bij minder acute proble-
men komen ook andere benaderingen in beeld. Met name bij vragen rond het welzijn of de houding en het gedrag van
een paard. In dergelijke gevallen kan een alternatieve benadering, een meerwaarde hebben ten opzichte van de veteri-
naire aanpak. Beide zienswijzen staan naast elkaar. Ze zijn niet tegenstrijdig, maar complementair. Ze vullen elkaar aan.
De medische wetenschap heeft een groot aantal effectieve oplossingen voor fysieke problemen bij mensen. Veterinaire behan-
delingen werken vanuit hetzelfde perspectief maar dan voor dieren. Maar een paard is niet zomaar een dier. Een paard is een
fijngevoelig dier. En met name in de relatie tussen een paard en een ruiter spelen meer factoren een rol dan alleen het fysieke.
Het gaat daarbij niet alleen om onze rationele gedachten, herinneringen en verwachtingen, maar ook om zaken als instinct, intuï-
tie, emotie, gevoel en gedrag. En dat speelt zowel bij de ruiter als bij het paard. Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat
dergelijke factoren een rol spelen. Toch is het nog steeds een grijs gebied met veel vraagtekens. In dit alternatieve gebied zijn
een aantal behandelingen die focussen op een of meer alternatieve aspecten, uitgegroeid tot een reeks therapieën met elk hun
eigen etiket. Globaal gezien zijn er drie groepen te onderscheiden. Een eerste groep die zich puur richt op de gezondheid van het
paard, bijvoorbeeld therapeuten die werken met osteopathie en acupunctuur bij paarden. Dan is er een tweede groep die uitgaat
van het gedrag dat paarden in een kudde in de vrije natuur vertonen. Deze stroming, vaak aangeduid als ‘natural horseman-
ship’, is vooral bekend geworden dankzij het wereldwijde succes van de film ‘De Paardenfluisteraar’ van en met Robert Redford.
Een derde groep richt zich als equitherapeut of hippotherapeut op het positieve effect dat paarden op mensen kunnen hebben.
En een paardencoach maakt daarbij bovendien gebruik van het vermogen van paarden om (onbewust) gedrag te spiegelen.
Floor van den Dungen onderscheidt zich hiervan in meerdere opzichten. Zij focust niet enkel op de gezondheid, het natuurlijk
gedrag van een paard of op het effect dat een paard op zijn ruiter kan hebben, maar zij gaat uit van de combinatie. Ze richt zich op
de samenwerking tussen paard en mens. En haar aanpak is niet gericht op één facet, maar op de onderlinge samenhang van álle
facetten. Ze heeft een holistische visie die over de afzonderlijke disciplines heen gaat. Haar adviezen betreffen dan ook zowel huis-
vesting, als voeding, beweging, training, instructie en communicatie. En haar aanpak geldt zowel voor het paard als voor de ruiter.
Daarbij is haar werkwijze bijzonder te noemen. Waar een veterinair of therapeut de eigenaar uitvoerig bevraagt over de aard
van de klachten om tot een diagnose te kunnen komen, wil Floor vooraf liefst zo weinig mogelijk weten over een paard dat zij
gaat behandelen. Die informatie kan verstorend werken in haar energetische communicatie met het paard. Zij wil het paard
zelf lezen. Zij zet bij haar behandeling daarna ook in op werken aan het herstel van het zelfgenezend vermogen van paarden.
Ik heb meermalen van nabij kunnen constateren hoe trefzeker zij op basis van deze eerste lezing, de knelpunten bij zo-
wel paard als ruiter weet te diagnosticeren. Ik heb van haar klanten gehoord welke verbluffende effecten zij met haar be-
handeling, haar advies en haar instructie weet te bereiken. En ik heb ontdekt waarom dit zo bijzonder is: Floor doet al-
les in overleg met het paard zelf. Samenwerking is het vertrekpunt, de koers én het einddoel van haar benadering.
Haar motto ‘eerst luisteren, dan fluisteren’ spreekt in dit opzicht boekdelen. U zult het zelf tegenkomen in dit boek.

Drs. J. Houwaart, arts

7


INHOUD

Voorwoord - Drs. J. Houwaart 7 Paarden onder elkaar 48
De auteur 9 Wiebren, een verbinding heeft twee kanten 50
Liefdevolle samenwerking met je paard 12 Het moet wél matchen 56
Paarden met een verleden 15 Communiceren kun je leren 58
Koliek bij een paard 16 De juiste afstemming tussen paard en ruiter 60
Hengsten 18 Het verhaal van Petra en Alex Hendriks 63
Natuurlijke reset van een paard 20 Een gevoelige Haflinger 64
Bouwen aan een basis van vertrouwen 22 Durven geloven in je eigen kunnen 66
Paarden en hun boodschap 25 De ontwikkelweg van een eigenwijze pony 68
Kwetsbaarheid als kracht 26 Samen voorwaarts met je paard 70
Paarden vragen openheid 28 Van angst naar vertrouwen 72
Cindy, mijn eerste Fries 30 Je paard spiegelt je 74
Het paard neemt alle maskers weg 33 Een open communicatiekanaal met je paard 76
Eerlijk duurt het langst 34 De feedback van Landy Elliott 78
Je paard helpt je, een stevig fundament 36 De juiste combinatie 79
De reactie van Anouk Piers 38 Investeren in vertrouwen 80
Paardenbenen 39 Luchtzuigen bij paarden 82
Energetische samenwerking 40 Hoe ongelooflijk trots kun je op je paard zijn 84
Paarden zijn boodschappers 43 Je innerlijke vuur 86
Het op gang brengen en ondersteunen van het 44 Mijn Wytse en ik 88
herstelproces in een paard 94
Junior: redeneren belemmert het communiceren Tien tips van Floor 101
46 De ervaring van Lisa Duytschaever

8


DE AUTEUR

MIJN BASIS MIJN WEG IN HET VAK bedrijf dat gespecialiseerd was in Frie-
Ik heb een degelijke opleiding gehad in Toen ik op het Hippisch Centrum in Deur- zen. Daar kon ik de aandacht voor het
de praktijk: met beide voeten stevig op de ne aan mijn opleiding begon, werd mij de welzijn van het paard combineren met het
grond in ‘Paardenland’. Daarnaast heb traditionele manier van inrijden en berij- rijden van shows, trainen en lesgeven. En
ik van jongs af aan ontdekt dat ik die- den geleerd. Maar ik stapte al snel over ik stak er veel op van dierenartsen, hoef-
ren, planten en mensen niet alleen kan van het ‘onderwerpen’ van groene paar- smeden en therapeuten over de natuur-
zien, maar ook kan aanvoelen. Ik kan in den naar een meer natuurlijke manier van lijke basis van de samenwerking tussen
contact komen met hun wezen, en voel het beleren, corrigeren en trainen van mens en paard.
wat zij energetisch uitzenden. Vooral met jonge paarden. Ik richtte me daarnaast op
pony’s en paarden, maar ook met andere het voorkomen van problemen door de MIJN EIGEN STAL
dieren heb ik daardoor een natuurlijke juiste manier van voeren, verzorgen en Het kon dan ook niet uitblijven. Ik begon
verbinding. Dit is voor mij een belangrijke bij mijn ouders om de hoek mijn eigen
basis. Het is de sleutel in mijn omgang als een paard stal: Friezen Service Zuid. Ik speciali-
met paarden. gecorrigeerd moet worden, seerde me in trainen, beleren en corrige-
ren van Friezen en andere karaktervolle
MIJN DRIVE dan moet er meestal paarden, zoals IJslanders, Quarters en
Als kind ben ik natuurlijk begonnen met ook wat gebeuren aan Andalusiërs.
een pony. Later werden dat paarden. En ik
was altijd te vinden in stallen, op wedstrij- het gedragspatroon DRAAIT OM BALANS
den, keuringen en in de paardenkliniek bij van de ruiter En daarbij kreeg ik steeds scherper in
ons in de buurt. Ik wou en mocht ook mee- beeld dat het draait om de juiste balans.
helpen. Zo werd ik dus de groom van een omgaan met paarden. En ik was altijd De combinatie van mens & paard moet
regionale ruiter. En als je wat ouder wordt, op zoek naar natuurlijke oplossingen. Zo kloppen. En als een paard gecorrigeerd
ga je ook steeds meer vragen stellen. vond ik mijn weg in het vak. Werken van- moet worden, dan moet er meestal ook
uit het oogpunt van het paard. Om zo het wat gebeuren aan het gedragspatroon
MIJN KENNISHONGER beste naar boven te kunnen halen uit de van de ruiter. Die moet zich bewust wor-
Dus ik verslond alles wat er te vinden was samenwerking van beide partijen: mens den wat het inhoudt om als mens met een
over paarden. Ik wou weten hoe alles met & paard. paard samen te werken.
elkaar samenhing. Waarom werd een MIJN LEERSCHOOL
paard kreupel? Waarom kreeg dit ene Ik liep stage op allerlei bedrijven in Ne-
paard altijd koliek en het andere nooit? derland, in Europa en in Amerika. En toen
Waarom lopen er zoveel paarden rond ik de opleiding in Deurne afgerond had,
met pijn en gedragsproblemen? kon ik in Engeland aan de slag op een
stal met Friezen, waar de basis werd ge-
MIJN AANLEG legd voor het Engelse Friezen Stamboek.
Ik keek de kunst af bij de dierenarts. Ik Een jaar later werd ik gevraagd om in
leerde van de ouwe rotten in het vak wat Hamburg mee te gaan werken op een
je best wel zelf kon doen. En ik merkte
dat ik aanleg had. Onhandelbare paarden
bleken mij niet als tegenpartij te zien. Ik
begon me steeds meer in het gedrag van
het paard te verdiepen.

9


MIJN ONTWIKKELING MIJN MISSIE
Ik volgde zelf clinics en cursussen om samenwerking tussen
mijn natuurlijke aanpak te verbeteren bij
Bent Branderup, bij Erik Laarakker, op mens en paard
de International School For Professional verloopt het beste,
Horsemanship, aan de Silverlinde en bij
Caprilli paardencoaching. En ik verdiepte als ze allebei
me ook in de achtergronden van gezond- van elkaar willen leren en
heid en trainingssystemen, zoals de samen op weg gaan naar
Spaanse Rijschool, Natural Horseman-
ship, Centered Riding en diverse thera- een natuurlijke balans.
pieën waaronder NES.
MIJN FOCUS mijn missie is om jou te
helpen om die natuurlijke
Bij dit alles bleef ik gefocust op wat de
natuur ons te bieden heeft: de overdracht balans te bereiken,
van energie. Als gastdocent en instruc- en om je daarbij,
teur op diverse beroepsopleidingen in
de hippische sector, en later als vak- waar nodig,
examinator paard in het MBO, kon ik mijn te ondersteunen.
inzichten ook steeds verder ontwikkelen. dan heb je plezier
En ik kreeg gaandeweg steeds meer grip
op de energetische kant van samenwer- van je paard.
king en zicht op de natuurlijke mogelijk- en dat is de bedoeling.
heden om mens & paard te coachen en
te sturen. toch?
MIJN LEVENSLES

M’n internationale ervaringen hebben me
er bewust van gemaakt dat ik bij mezelf
mag blijven. Gaan staan voor wie ik ben,
voor waar ik in geloof en waar ik blij van
word. Dat is doen waar ik goed in ben:
behandelen van paarden, ondersteunen
bij het opbouwen en herstellen van de
relatie, de communicatie en de training /
coaching van paard en mens.
Na een langdurige revalidatie vanwege
een ongeluk, ben ik me nu nog bewuster
geworden van de mogelijkheden van mijn
lichaam, mijn lichaamstaal en de manie-
ren om het zelf-genezend vermogen te
stimuleren bij paard en mens. Mijn missie
is me steeds duidelijker geworden.

10


11


12


LIEFDEVOLLE SAMENWERKING
MET JE PAARD

Ik loop die ochtend de stal binnen. Ik snuif de heerlijke geuren van het verse stro en het hooi dat ik de avond ervoor zorgzaam heb
neergelegd. Wiebren, mijn paard, verwelkomt me met een blije, liefdevolle energie. Vervolgens vraagt hij aan me: ‘Hoe is het met
je? Wat krijg ik te eten vandaag?’ en ‘Mag ik samen met jou de bossen in?’

Een paard zoekt toenadering tot de meer een compleet beeld van hetgeen DE BOODSCHAP VAN LICHAAMSTAAL
mens. De mens zoekt toenadering tot hij op die dag met het paard wil bereiken. De lichaamstaal van een mens zendt na-
een paard. Hierdoor ontstaat een verbon- Bovendien levert de tijdsdruk die hij het melijk iets anders uit dan wat hij in zijn
denheid. Een echte samenwerking wordt paard en zichzelf daarbij oplegt, meer hoofd, vaak automatisch, vooraf heeft be-
mogelijk. Feit is dat er veel paarden met blokkades en miscommunicatie op. Het dacht. Dit is de zogenaamde ‘ruis op de
problemen zijn. Het grote verschil tussen paard voelt namelijk de energie achter achtergrond’. Hij is niet geheel verbonden
deze twee is namelijk dat het paard vol- de woorden en de handelingen: het com- in het NU met zichzelf én met het paard.
ledig vertrouwt op zijn lichaamstaal, zijn municeren door middel van lichaamstaal. Het paard voelt zich dan opgejaagd en
intuïtie, de zielsverbinding met zichzelf. INZICHT IN EIGEN EMOTIES gestrest. Met als gevolg dat hij het van
PAARD BIEDT OPENING Bij de omgang met paarden is het van nature bij hem aanwezige vlucht- en
De mens is daarentegen vaak nog zoe- wezenlijk belang dat de mens inzicht ver- vechtgedrag inzet. Hij kan wat angstiger
kende naar de natuurlijke verbinding. Een krijgt in het functioneren van zijn eigen en heftiger reageren. Hij snapt niet met-
paard biedt hem de opening om weer emoties. Paarden registreren namelijk een wat de mens bedoelt, is sneller afge-
vanuit een zachte, natuurlijke frequentie haarfijn het energieveld waarin de emo- leid, komt in het verzet of keert zich volle-
te gaan leren denken en voelen. Vooral ties opgeslagen liggen. Hij kan dus al van dig in zichzelf. Het basisvertrouwen en de
op die emotionele gebieden waar nog op afstand exact ‘scannen’, voelen hoe natuurlijke balans waarnaar het paard al-
blokkades zitten die verhinderen om vrij de emotionele en geestelijke gesteldheid tijd op zoek is, zijn dan verloren gegaan.
te kunnen stromen. Om zo op een wak- is. En dan past hij zijn reactie daarop aan.
kere, gezond kritische wijze weer terug bij PAARD DOORZIET MENS BRON VAN GEDRAGSPROBLEMEN
zichzelf te komen. De mens kan zich niet anders voor- Op deze wijze ontstaan vaak de meest
NIET BEGREPEN doen dan wie hij is, zoals hij in het leven voorkomende gedragsproblemen bij een
Zo ook zijn er paarden die geheel of ge- staat. Een paard kijkt als het ware door paard. Het paard neemt namelijk veel van
deeltelijk de verbinding met zichzelf ver- hem heen. Hij raakt de mens meteen de emotionele spanning van de mens en
loren zijn, omdat er in onze snelle maat- in zijn zielskern, of hij dit nu bewust zijn omgeving over. Deze verstoringen
schappij te veel van hen gevraagd wordt is of niet, en kan hem daardoor op zijn komen niet altijd meteen naar voren door
in een te korte tijd. Daarbij worden hun emotionele toestand wijzen of op een het grote aanpassingsvermogen dat een
lichaamstaal en natuurlijke behoeftes niet probleem dan wel situatie waarmee hij paard van nature heeft.
altijd juist begrepen. zit. Hij kan de mens zonder woorden in
BENADERING VANUIT RATIO zijn bewustwordingsproces helpen … in PAARD WIL ZICH INZETTEN
De mens benadert veelal een paard meer wie hij ten diepste is en waar hij blij van Ook omdat het paard toenadering blijft
vanuit de ratio dan vanuit zijn diepste wordt … Vervolgens vraagt de mens zoeken en zich in wil blijven zetten voor
ZIJN. In zijn hoofd heeft hij dan al min of zich af waarom het paard niet op het de mens. Zijn eigen behoeftes raken
gevraagde reageert en in de war raakt. vervolgens meer en meer op de achter-
grond. De eerste tekenen van emotionele
blokkades in een paard zijn vaak lichame-

13


lijke gebreken en een verandering van ZORGVULDIG PROCES NIEUWE INZICHTEN
zijn gemoedstoestand. De mens krijgt Zo help je zowel het paard als jezelf om Hierdoor kunnen nieuwe inzichten ont-
moeilijker contact met het paard en snapt door blokkades heen te komen. Je mag staan in het natuurlijk ritme van paard en
meestal ook niet waar het aan ligt. dit echter nooit ongevraagd doen. Het mens. Dit alles vergt bewuste herhaling
vraagt bewust leiderschap, samenwer- en oefening. Daarbij is de weg belangrij-
ZONDER VERWACHTINGSPATROON king, geduld en wederzijds vertrouwen. ker dan het uiteindelijke doel.
Het gaat vaak beter als je, zonder ver-
wachtingspatroon, op een heldere, duide- tijdens een fijne bosrit hebben we onze krachten wederzijds beproefd.
lijke en eerlijke wijze met je paard com- er zijn hierbij essentiële dingen opgelost.
municeert. Bovendien is het beter om het ik voel hoe groot de uitwerking is
paard eerst zelf te laten communiceren.
Dan wordt duidelijk hoe hij zich voelt en van onze samenwerking als paard en mens.
wat voor hem belangrijk is om SAMEN vol vertrouwen kijk ik uit naar weer een nieuwe dag met Wiebren …
aan te werken.

VANUIT JE HART
Als een waardig leider van de kudde stel
je je open vanuit je hart naar het paard
toe. De eigenlijke, subtiele signalen van
het paard én zijn lichaamstaal word je
dan eerder gewaar.

VOLLEDIG VERTROUWEN
Je zult eveneens merken dat hij welwil-
lender wordt en zich meer voor je gaat in-
zetten. Vanuit een echte samenwerking.
Door het paard en jezelf niet in de weg
te zitten. Maar volledig te vertrouwen op
datgene wat zich aanbiedt.

VRIJE ONTWIKKELING
Vervolgens kunnen jullie samen daarmee
aan de slag gaan. Op een rustige, ont-
spannen, maar tevens alerte wijze. Zo
ondersteun je zowel ín jezelf als ín het
paard de vrije ontwikkeling. De echte ca-
paciteiten van alle twee worden dan naar
boven gehaald.

CONSEQUENT EN RESPECTVOL
Het is verder van belang om consequent
en respectvol je eigen grenzen en de
grenzen van het paard te blijven bewa-
ken. Binnen deze grenzen kan het stro-
men. En kan je heel goed (leren) aanvoe-
len dat je het paard ook uitdagen mag.

14


15


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Corriere Canadese (20 agosto 2019)
Next Book
Baladna Signage