The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Kesukarelawan, Keusahawanan Kukuh Kebolehpasaran

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by JHEPA,UPSI, 2017-04-21 04:02:38

Buletin PIMPIN Edisi 4 : TAHUN 2016

Kesukarelawan, Keusahawanan Kukuh Kebolehpasaran

EDISI TAHUN 2016 ISSN 2462-1323

KESUKARELAWANAN,
KEUSAHAWANAN KUKUH


KETUA EDITOR

fokus Bersyukur ke hadrat Allah kerjaya semakin terhad apalagi dalam situasi yang tidak
membantu SWT, buletin PIMPIN berjaya menentu. Keupayaan diri perlu dibina oleh mahasiswa
insaniah. diterbitkan lagi dan menemui supaya sanggup melaksanakan apa sahaja kerja sebelum
pembaca. PIMPIN kali ini memberi berjaya meraih kerjaya mengikut ijazah.
tentang tanggungjawab universiti
mahasiswa membangunkan kemahiran Sekarang bukan lagi memilih-milih atau menunggu-
nunggu kerjaya mencari kita sebaliknya graduan
perlu melangkah dan meneroka apa sahaja peluang.
Memantapkan peribadi melalui aktiviti kesukarelawanan
dan melatih diri dalam bidang keusahawanan walaupun
belum tamat tempoh pengajian, adalah komitmen yang
baik sebagai usaha mengukuhkan pengalaman.

Cabaran masa kini menyebabkan mahasiswa Justeru, PIMPIN kali memaparkan pelbagai
atau bakal graduan UPSI berdepan dengan cabaran aktiviti yang membabitkan mahasiswa dalam konteks
meraih kerjaya yang sengit dan tidak mampu dielakkan. kesukarelawanan dan keusahawanan bagi melonjakkan
Mahasiswa perlu mengambil segala peluang yang diberi kemahiran insaniah untuk mengharungi cabaran kerjaya
oleh universiti menerusi Pusat Transformasi Komuniti sama ada di dalam mahupun di luar negara. InshaAllah.
Universiti (UCTC) atau Pusat Kebolehpasaran Graduan
(PKG) agar bekalan cukup untuk bersaing di medan Semoga semua mahasiswa terus bersemangat
pasaran kerjaya. dalam pengajian meskipun peluang kerjaya seperti tidak
menjanjikan. Namun, kesungguhan mengejar impian
Sekarang bukan lagi zaman berbekal pencapaian diiringi doa pastinya menjadi penawar untuk meneruskan
akademik cemerlang sahaja, malah penguasaan perjuangan.
kemahiran insaniah yang mantap amat membantu untuk
membina kerjaya yang diidamkan. Sekian, assalamualaikum.

Kekuatan dan ketahanan mental serta fizikal Prof. Madya Dr Abdul Halim Ali
perlu kental untuk bersaing kerana peluang meraih

PENAUNG En. Mohd Fahmi Mohd Yunus
Dr Mohd Zahuri Khairani Cik Rabiatul Adawiyah Shaharudin
Pn. Aina Nadirah Amirudin
KETUA EDITOR Pn. Nor Hayati Aziz
Prof. Madya Dr Abdul Halim Ali Pn. Suriati Ismail
En. Wan Hairil Asri Wan Hassan
TIMBALAN KETUA EDITOR
Pn. Hjh. Azzah Abdul Latiff BERITA ONLINE
Cik Syamimah Abdul Hamid
EDITOR
Dr Ghazali Din JURUFOTO
En. Ahmad Janatul Firdaus Datuk Dr. Hj. Dzulkarnain En. Mohd Reduan Ibrahim
En. Zahrullail Hj. Ahmad Unit Fotografi, Bahagian Komunikasi Korporat UPSI
En. Mohd Raizol Ramli
En. Wan Ramli Wan Mamat REKA BENTUK GRAFIK
Cik Nur Aisah Sauta
PENYELARAS BERITA
En. Mohd Syahdan Mohamad Saleh PENGUMPULAN BERITA DAN SUSUN ATUR
Cik Nur Zarina Hanim Masod KANDUNGAN
Cik Che Noor Hawa Che Ismail Pn. Masturiana Mohd Basri
Cik Nurul Nadiah Ishak
Pn. Nur Shazwani Yunus
En. Mohd Khairul Azrul Mohd Redzuan
En. Muzamir Yunus
Cik Aliaa Husna Zainuddin

2


Assalamualaikum, Selamat Sejahtera dan Salam 1Malaysia.

Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana Akhir kata, saya mengharapkan agar warga JHEPA terus
Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni dapat menerbitkan memainkan peranan cemerlang dalam memperkasakan
Buletin PIMPIN bagi edisi tahun 2016. Kejayaan penerbitan hal ehwal pelajar dan alumni dengan kepimpinan yang
ini adalah usaha dan komitmen yang tinggi daripada baharu kelak.
barisan editor dan Pusat Perhubungan Alumni, Jabatan Hal
Ehwal Pelajar dan Alumni (JHEPA). Sekian.
Sempena tamatnya perkhidmatan saya sebagai
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) ACP (K) Prof. Madya Dato’ Dr Junaidi Abu Bakar
pada 30 Jun 2016, saya ingin merakamkan syabas dan
tahniah kepada semua pihak yang telah bersama-sama
saya selama 5 tahun mengangkat hal ehwal pelajar dan
alumni ke tahap yang tertinggi.

Saya yakin UPSI telah ke hadapan dalam
penganjuran pelbagai program pembangunan sahsiah
sama ada di peringkat nasional, universiti, fakulti
mahupun kolej. Ini terserlah dalam berita dan gambar
yang dimuatkan dalam buletin sepanjang tahun 2016.M/S 14 - UPSI pelengkap program jelajah kampus
M/S 23 - UPSI intai peluang kerjasama
M/S 25 - HTKAB 2016
M/S 26 - Menyemarak nilai Al-Quran dalam Mahrajan semarak Al-Quran
M/S 30 - Sukan rapatkan hubungan antara negara
M/S 36 - Empower Me! Asah kemahiran insaniah pelajar UPSI dan IPB
M/S 40 - Hari bertemu pelanggan JHEPA luar biasa
M/S 54 - UPSI universiti awam pertama anjurkan ragbi wanita
M/S 55 - UPSI Fun Ride Jamboree 2016 tarik penyertaan tempatan dan antarabangsa

3


Oleh : Ghazali Din

Datuk Dr May Yap Kain Ching bergambar bersama tetamu VIP selepas pelancaran gimik perasmian SFCF

Mahasiswa kini perlu didedahkan dengan pelbagai Pengurusan dan Ekonomi (FPE) dan MRTC Sungai
pengalaman selain memberi fokus kepada dunia Siputeh dan MRTC Bagan Tiang. Program yang
akademik. Cabaran dan persaingan di sekeliling, dilaksanakan di MRTC Bagan Tiang dan MRTC Sungai
memungkinkan pelbagai cabaran dan halangan Siputeh itu pasti memberi impak kepada personaliti
menanti mereka apabila berada dalam pasaran mahasiswa yang terbabit.
kerjaya.
Pusat Kebolehpasaran Graduan (PKG)
Justeru, universiti bertindak proaktif pula melaksanakan pelbagai program berkonsep
merancang dan melaksanakan pelbagai program keusahawanan dengan kerjasama Kementerian
kesukarelawanan dan keusahawanan sama ada Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan
di dalam mahupun di luar negara. Ia bukan sahaja Tempatan (KPKT) dan Kementerian Perdagangan
menjadi bekalan malah menjadikan mereka sebagai Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK)
mahasiswa yang memiliki kemahiran insaniah yang menganjurkan Exspo Keusahawanan dan Festival
pelbagai. Food Truck 1MYC pada 26 hingga 28 September
2016. Program yang dirasmikan Menteri Kementerian
Begitu juga pelbagai program Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan
Tempatan, Tan Sri Noh Omar itu disertai 80 food truck
keusahawanan yang diadakan di sekitar kampus yang beroperasi di Lembah Klang.

oleh Pusat Transformasi Komuniti Universiti Program Pameran Kerjaya Bertumpu Sektor
(SFCF) dengan kerjasama dari Syarikat TalentCorp
(UCTC) mencerminkan kesungguhan universiti yang dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pendidikan
Tinggi, Datuk Dr Mary Yap Kain Ching, memberi
membudayakan kesukarelawanan. peluang kepada bakal graduan mengenalpasti laluan
kerjaya alternatif mereka selain menjadi pendidik.
Program khidmat komuniti seperti projek
Pendidikan Penuaian Air Hujan (Rainwater Harvesting) Universiti menyediakan peruntukan yang
di Masjid Bandar Behrang 2020 yang dilaksanakan besar demi kebaikan mahasiswa walaupun dalam
mahasiswa bukan sahaja membina semangat situasi ekonomi tidak menentu. Namun, itu
prihatin serta menunaikan khidmat bakti bertaraf bukan halangan untuk universiti meneruskan misi
antarabangsa, malah melahirkan keinsafan tentang melahirkan pendidik yang mempunyai semangat
nikmatnya peluang pendidikan di tanah air sendiri. kesukarelawanan dan keusahawanan yang tinggi dan
sanggup merentasi sempadan negara.
Bagi membangun kemahiran insaniah
keusahawanan, UCTC menganjurkan program
Pengurusan Kewangan Usahawan Mini Rural
Transformation Center (MRTC) dengan kerjasama
Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT), Fakulti

4


Pameran Kerjaya Bertumpu Sektor (SFCF)
Festival Food Truck 1MYC

Pendidikan Penuaian Air Hujan

5


Oleh : Adawiyah Din

Tanjong Malim – Majlis Mahasiswa Kediaman Luar Bagi melengkapkan lagi program ini, para
Kampus (MMKLK) Universiti Pendidikan Sultan Idris delegasi dibawa untuk aktiviti Campus Tour sekitar
(UPSI) menjalankan satu program dalam usaha kawasan pembelajaran Kampus Sultan Abdul Jalil Shah
mengembangkan jaringan perhubungan antarabangsa dan Kampus Sultan Azlan Shah seperti Perpustakaan
dalam kalangan negara ASIA pada 16 Ogos 2016. Tuanku Bainun dan Muzium Pendidikan Nasional.

Program ini yang bertujuan untuk Dalam ucapan perasmian, Pengetua Unit
memberikan pendedahan kepada delegasi ASIA Kediaman Luar Kampus, Dr Zainizam Zakariya
mengenai pengurusan, pengajaran dan pembelajaran berkata, “Acara yang julung kali diadakan ini berjaya
di UPSI. Mereka juga berpeluang mendapatkan menunjukkan identiti dan mewujudkan keramahan
maklumat tentang biasiswa bagi pelajar antarabangsa antara Delegasi ASIA dan MMKLK bagi mempromosi
terutamanya pelajar-pelajar negara ASIA yang UPSI secara lebih meluas”.
berminat untuk menyambung pengajian di UPSI.
Majlis berakhir dengan sesi bergambar
beramai-ramai antara delegasi dan MMKLK.

Menyambut kedatangan delegasi ASIA Student Summit Memberi penerangan tentang UPSI daripada pihak akademik

Sesi fotografi bersama para delegasi

6


Oleh : Suriati Ismail

Dr Bazrul & Dr Mohd Izwan meraikan kedatangan peserta daripada Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Indonesia

Tanjong Malim - Kolej Ungku Omar (KUO) melalui “Selain mencari kesefahaman dan nilai tambah
Exco Perpaduan dan Integrasi mengadakan Program dalam aspek pendidikan kedua-dua buah universiti,
Figura Nusantara Malaysia-Indonesia di Dewan KUO slot pertukaran budaya yang diadakan juga dilihat
pada 11 Oktober 2016. dapat memperkenalkan warisan budaya kedua buah
negara khususnya buat pelajar-pelajar UPSI dan UNY.”
Seramai 25 orang peserta daripada Universitas tambahnya.
Negeri Yogyakarta (UNY), Indonesia yang diketuai
oleh pensyarah Fakultas Sport Science UNY, Prof. Dr Program selama 6 hari ini berjaya menyentuh
Siswantoyo, disambut oleh Penasihat Program, Dr aspek kemasyarakatan, kesukanan, pendidikan,
Mohd Izwan Shahril ketika hadir ke UPSI. kebajikan dan menelusuri sejarah UPSI serta
mengeratkan hubungan dua hala antara UPSI-UNY
Dr Mohd Izwan menyifatkan program dengan perlawanan futsal persahabatan.
kerjasama dua universiti dari dalam dan luar negara
ini merupakan salah satu daripada sembilan cabaran Dalam ucapan perasmiannya, Pengetua KUO,
dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Dr Bazrul Bahaman, berkata program perkongsian ilmu
Malaysia dalam mewujudkan pendidikan berkualiti dan pertukaran budaya ini menjadi acara tahunan di
seterusnya mencapai tahap sistem pendidikan bertaraf KUO serta dimasukkan dalam takwim aktiviti pelajar.
dunia melalui diskusi UPSI-UNY yang diadakan.

Menurutnya lagi, KUO selangkah kehadapan
dalam merealisasikan matlamat dan sasaran PIPP
dengan mengadakan hubungan dua hala dengan
institusi pendidikan dua negara ASEAN.KUO merupakan wakil daripada Malaysia sedang membuat persembahan Dikir Barat

7


Oleh : Nurul Nadiah Ishak

Delegasi Aceh bergambar kenangan

Tanjong Malim – Susulan daripada penubuhan Alumni Bainun.
UPSI Chapter Aceh pada Ogos 2015 yang lalu, aktiviti
sulung yang dijalankan iaitu mengadakan kunjungan Menurut Ketua Delegasi dari Aceh ini, En.
ke UPSI dengan membawa seramai 31 orang yang Istiarsyah kunjungan pada 1 September 2016 ke
terdiri daripada Guru-Guru Pendidikan Khas sekitar UPSI memberi pendedahan kepada mereka tentang
Aceh. UPSI dan memberikan inspirasi untuk menyambung
pengajian ke peringkat sarjana di UPSI atas faktor
Program anjuran Alumni UPSI Chapter Aceh kelebihan dan kemudahan pembelajaran yang
dengan kerjasama Pusat Perhubungan Alumni (PPA) disediakan. Beliau menyatakan akan menyampaikan
bertujuan memberi pendedahan kepada mereka semua maklumat yang diperoleh dan menghebahkan
senario pembelajaran di UPSI dan mempromosikan kepada rakan-rakan mereka di Aceh.
UPSI kepada orang luar. Pada sebelah pagi, Pengarah
PPA, Prof. Madya Dr Abdul Halim Ali, menyampaikan
ucapan sambutan bagi meraikan kehadiran
tetamu seterusnya taklimat berkaitan permohonan
menyambung pengajian di peringkat pasca siswazah
oleh wakil Institut Pengajian Siswazah, Cik Suhana
Hamzah dan lawatan ke kampus UPSI di Proton City,
Muzium Pendidikan Nasional dan Perpustakaan Tuanku

Dr Halim Ali menyampaikan ucapan sambutan sempena
kedatangan delegasi Aceh

Taklimat dari staf Muzium Pendidikan Nasional kepada delegasi

8


Oleh : Nurul Nadiah Ishak

Semua pelajar MARITIM bergambar kenangan bersama rombongan UPSI

Tanjung Pinang, Kepulauan Riau – Program bersama dengan pelajar universiti berkenaan untuk
mempromosi UPSI.
pengantarabangsaan alumni diperluaskan
Menurut Dr Abdul Halim berkata mereka dibawa
menjangkau Kepulauan Riau berikutan terdapat melawat beberapa sekolah di sekitar Tanjung Pinang
untuk menghebahkan program-program pengajian
alumni sulung Doktor Falsafah Jurusan Kesusasteraan yang ditawarkan UPSI.

Melayu, Dr H. Abdul Malik. “Siri jelajah sebegini akan diteruskan lagi ke negara
lain supaya dapat mengeratkan hubungan Alumni
Pengarah Pusat Perhubungan Alumni (PPA), Prof. terutama antarabangsa dengan universiti dan mampu
Madya Dr Abdul Halim Ali berkata PPA mengambil memberi sumbangan kepada universiti,” katanya.
inisiatif menubuhkan Alumni Universiti Pendidikan
Sultan Idris (UPSI) Chapter Riau bagi mengumpul Beliau berkata UPSI melahirkan ramai graduan dari
dan mengeratkan hubungan di antara ahli alumni beberapa negara serantau sekali gus membuktikan
dengan universiti sekaligus membantu universiti bahawa UPSI adalah universiti pilihan peringkat
mempromosikan UPSI ke peringkat antarabangsa. antarabangsa.

Siri jelajah alumni berkenaan turut disertai
Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar & Alumni setiap
fakulti sebagai tanda sokongan kepada alumni
termasuk membantu memperkenalkan jurusan-
jurusan pengajian yang ditawarkan oleh universiti
kepada orang luar.

Program yang berlangsung dari 16 hingga 19 Mac
2016 di Kepulauan Riau itu menyaksikan pelbagai
aktiviti diadakan di Tanjung Pinang termasuklah
persembahan kebudayaan iaitu alunan gurindam
Melayu oleh masyarakat Kepulauan Riau yang
diketuai oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi
Kepulauan Riau, Datuk Seri H. Abdul Razak sebagai
tanda mengalu-alukan kehadiran tetamu.

Delegasi alumni dibawa oleh Dr H. Abdul Malik Dato’ Ahmad Burak, Ahli Lembaga Pengarah UPSI
yang juga pensyarah Universitas Maritim Raja Ali Haji menyampaikan cendermata kepada Dr H. Abdul Malik
(UMRAH) Tanjung Pinang menjayakan sesi pertemuan

Delegasi UPSI bergambar bersama ketua dan kakitangan Timbalan-Timbalan Dekan Fakulti mempromosikan
Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau program pengajian di UPSI kepada pelajar UMRAH

9


Oleh : Nurul Nadiah Ishak

Peserta dari pelbagai negara hadir semasa perasmian Seminar

Pattani, Thailand – Seminar Antarabangsa Naib Canselor UPSI, Prof. Dato’ Dr Zakaria
Memartabatkan Bahasa Melayu ASEAN Kali ke-3 Kasa ketika menyampaikan ucaptama menyatakan
2016 yang berlangsung pada 25 hingga 26 Mei 2016 betapa pentingnya mengupayakan kekuatan jaringan
membincangkan pelbagai isu masa depan bahasa pendidikan bahasa Melayu di ASEAN.
Melayu peringkat serantau.
Hadir sama Pengerusi Lembaga Majlis
Seminar yang dihadiri seramai 250 orang dari Pentadbiran Universiti Fatoni, Wan Muhamad Noor
pelbagai negara seperti Malaysia, Thailand, Indonesia Matha, dan Rektor Universiti Fatoni, Asst. Prof. Dr
dan Singapura turut disertai 20 orang wakil dari UPSI. Ismail Lutfi Japakiya.

Seminar dua tahun sekali itu diadakan sejak Menurut Dr Ismail Lutfi bahasa Melayu
tahun 2012 dan kali kedua pada tahun 2014 adalah berperanan mendekatkan keakraban hubungan
bertujuan menyediakan platform kepada peserta dari antara pelbagai negara dalam komuniti ASEAN.
rantau ASEAN berbincang dan merumuskan usaha
yang boleh memajukan pendidikan bahasa Melayu di
wilayah Selatan Thailand khasnya termasuk kemajuan
bahasa Melayu itu sendiri.


Menurut Dr Ismail Ucapan sambutan yang disampaikan oleh
Lufti bahasa Gabenor Wilayah Pattani

Melayu berperanan Sesi pembentangan selari berkaitan memartabatkan
mendekatkan bahasa Melayu

keakraban hubungan 10
antara pelbagai negara

dalam komuniti
ASEAN.


Oleh : Tuan Tat Anis Sofea Tuan Mohd Arif Tanjong Malim – Pusat Transformasi Komuniti
Universiti (UCTC) Universiti Pendidikan Sultan Idris
Delegasi bergambar kenangan bersama wakil UPSI (UPSI) menerima kunjungan khas delegasi Universiti
Majlis perasmian Program Well-Being Asia – University Nagoya Nagoya, Jepun pada 25 Ogos 2016 sehingga 3
September 2016. Lawatan yang diberi nama Well-
Being Asia – Nagoya University memberi penekanan
melalui pertukaran pandangan dan silang budaya dua
buah universiti.

Delegasi ini dibawa melawat ke sekitar
kampus meliputi kawasan projek pertanian buah tin
dan ladang anggur Fakulti Pendidikan Teknikal dan
Vokasional, Pusat Penyelidikan dan Perkembangan
Kanak-Kanak dan Perpustakaan Tuanku Bainun UPSI.
Mereka turut dibawa melawat ke Edible Garden yang
diketuai oleh pensyarah UPSI dengan kerjasama
Klinik Kesihatan Tanjong Malim bertempat di Klinik
Kesihatan tersebut.

Mereka juga dibawa ke Cameron Highlands,
Pahang bagi lawatan ke Perkampungan Orang Asli
Lojing, Sekolah Jenis Kebangsaan (T) Ringlet, Sekolah
Kebangsaan Menson, Klinik Kesihatan Ringlet, Hospital
Sultanah Hajah Kalsom dan KC Kwang & Son Farm.

Menurut Pengarah UCTC, Prof. Dr Ramlee
Mustapha, program ini membolehkan negara-negara
Asia berkongsi pengalaman, memberi tunjuk ajar,
bertukar idea dan pandangan berkaitan dengan
kemahiran-kemahiran tertentu.

“Program ini dapat meningkatkan indeks
pencapaian prestasi dan imej universiti dengan
memperbanyakkan program-program penyelidikan
bersama negara luar supaya nama universiti
dikenali di serata dunia. Ia juga mengeratkan
hubungan dua hala antara Malaysia dan Jepun
dalam memperkembangkan latihan kepimpinan,
meningkatkan kemahiran komunikasi dan pendidikan”
tambah beliau lagi.

Wakil delegasi Universiti Nagoya menerima cenderahati Delegasi bergambar bersama wakil UPSI guru sekolah di
daripada Ketua Projek Taman Edible Garden hadapan Sekolah Kebangsaan Menson

11


Oleh : Ahmad Janatul Firdaus Dzulkarnain

Personaliti kali ini, Zulfadhli Zaim Ismail mempunyai

perwatakan yang menyerlahkan kematangannya
walaupun masih muda. Ramai tidak menyangka
jejaka ini baharu sahaja berusia 25 tahun dan masih
merupakan pelajar Universiti yang kini berada di
semester 4, Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan (Sains
Kejurulatihan) dengan kepujian.

Zaim dilahirkan pada 12 Jun 1992 di Hospital
Kuala Lumpur merupakan anak keempat daripada
6 orang adik beradik. Mendapat pendidikan awal di
Sekolah Kebangsaan Taman Keramat 2 dan SRA Taman
Keramat dan seterusnya melanjutkan pengajian di
SMK Taman Keramat.

Penglibatan aktif di peringkat sekolah menggilap potensi diri.
membentuk keperibadian Zaim apabila diberi
kepercayaan sebagai Pengawas Sekolah pada tahun Sebagai seorang freelance yang terlibat
2005-2008 selain menjadi Headquarter Master sebagai perunding motivasi, pembangunan manusia,
(Pengawas Sukan) pada 2007-2008, Sarjan Mejar pembentukan karektor dan jurulatih sukan (indoor/
(SM), Kadet Polis pada 2008-2009 dan Ketua Kompeni outdoor), Zaim kini aktif sebagai Pengarah Program
Charlie, Kem PLKN Junaco Park Sibu, Sarawak 2010. Duta Jauhar 3.0 bagi projek Penanaman Pokok Tin di
Kota Tinggi.
Pendedahan yang luas diberi di peringkat
sekolah menyebabkan Zaim meneruskan usaha Beliau menyeru pelajar UPSI untuk menyertai
menyerlah potensi diri di Universiti. Zaim boleh progam anjuran Universiti dan agensi luar seperti
berbangga dengan pencapaian yang hebat dalam usia Program Duta Jauhar. Katanya “Tiada hari tanpa
yang muda. Beliau merupakan Pengasas dan Pengarah belajar”. Teruskan perjuangan, merealisasikan impian
Syarikat ZZ Eco Training and Consultancy sebuah dan keluar daripada zon selesa. Kita adalah apa yang
agensi latihan dan konsultansi yang ditubuhkan pada kita fikirkan. Ingat, jangan membandingkan diri kita
2015. Beliau merupakan facilitator indoor/outdoor dengan orang lain, kerana kita mempunyai pelbagai
2010-2015 di CJ Adventure Training Consultancy kemahiran tersendiri. Kejayaan kita adalah kejayaan
selain merupakan Profesional Learning Facilitator (PLF) orang lain bersama. Program Duta Jauhar ini banyak
Malaysia, pernah menjadi tenaga pengajar bagi Rakit mendidik saya dan pasukan mengenal erti pahit manis
Arus Deras pada 2016 selain menjadi tenaga pengajar sebagai mahasiswa dalam membantu rakyat khusus
Sahabat Mahasiswa UPSI pada 2017. Terlibat sebagai di Johor. “Life without skill is Nothing.”
Sukarelawan RESQ UPSI di Johor dan Pahang pada
tahun ini dan juga Sukarelawan UPSI bagi Jamboree Selepas tamat belajar, Zaim berharap akan
MTB 2016. terus berbakti selagi hayat dikandung badan,
“Sekiranya diizinkan, saya akan melanjutkan pengajian
Dalam arena sukan pula, Zaim cemerlang dan meneruskan syarikat yang diusahakan iaitu ZZ Eco
dalam sukan Sofbol dan pernah memenangi Pingat Training and Consultancy selain akan terus berkongsi
Emas Liga softbol Divisyen 1 IPT pada 2016 dan dan memberi kepada anak didik. InshaAllah.” katanya
2017 dan juga meraih Pingat Emas dalam softbol di ketika mengakhiri temu bual.
Kejohanan Majlis Sukan Universiti (MASUM 2016).
Pernah menerima Pingat Perak dalam Kejohanan Sepanjang 25 tahun hidup di muka bumi ini,
Sukan IPT (SUKIPT) pada 2016 dan Pingat Gangsa penglibatan Zaim amat menyerlah sama ada dalam
bagi Program Duta Jauhar. sukan, kepimpinan, sukarelawan dan juga menjadi
tenaga pengajar yang banyak membentuk jati dirinya
Ketika pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar sebagai pemimpin masa hadapan.
yang berlangsung pada 8 September 2016, beliau
dipilih oleh mahasiswa UPSI untuk menjadi Ahli
Majlis Perwakilan Pelajar. Ketika pembentukan
kabinet MPP pada 26 September 2016, beliau diberi
amanah sebagai Exco Sukarelawan dan Pembangunan
Sahsiah. Di sinilah peluang untuknya mengasah bakat
kepimpinan selain mendekati mahasiswa UPSI serta

12


Oleh : Ahmad Janatul Firdaus Dzulkarnain

Syahmi terima watikah daripada Dato’ Ahmad Shalimin dalam proses pemilihan nanti sebagai salah satu
proses pembelajaran. Turut hadir ialah Pengerusi
Tanjong Malim - Bekas Yang Dipertua MPP Sesi Sekretariat Pemilihan MPP, Pn. Hjh. Azzah Abdul
2015/2016, Saudara Muhammad Syahmi Aiman Latiff.
Sulaiman sekali lagi diberi kepercayaan memimpin
MPP Sesi 2016/2017 dalam satu sesi pembentukan Beliau bersama Ahli MPP lain diberi watikah
kabinet yang diadakan pada 26 September 2016. pelantikan MPP dalam Sesi Penyampaian Watikah
MPP pada 27 September 2016 yang dihadiri oleh
Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) Setiausaha Politik kepada Menteri Besar Perak, Dato’
diadakan pada 8 September 2016 di seluruh kampus Ahmad Shalimin Ahmad Shaffie, Naib Canselor UPSI,
Universiti Pendidikan Sultan Idris melibatkan lapan Prof. Dato’ Dr Zakaria Kasa, Timbalan Naib Canselor
pusat pengundian bermula jam 8.00 pagi. Jumlah (Akademik dan Antarabangsa) merangkap Pengerusi
pelajar turun mengundi pada pemilihan kali ini Suruhanjaya Pemilihan MPP, Prof. Dr Mohd Sahandri
hampir mencapai 70 peratus. Gani Hamzah, Pendaftar, En. Mohd Faizi Othman, dan
Yang Menjalankan Fungsi Timbalan Naib Canselor
(Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), Dr Mohd Zahuri
Khairani. Turut hadir ialah bekas Timbalan Naib
Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), Prof. Madya
Dato’ Dr Junaidi Abu Bakar.

Pemilihan Syahmi ke jawatan Yang Dipertua
mengulangi sejarah yang direkodkan oleh Saudara
Abu Bakar Ab Ghalim yang memimpin MPP bagi Sesi
1998/1999 dan Sesi 1999/2000.

Terdahulu, pada 6 September 2016
berlangsung Sesi Pencalonan bertempat di Bilik
Rafflesia, Pusat Pelajar. Ketika mengumumkan senarai
nama calon, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan
Antarabangsa) Prof. Dr Mohd Sahandri Gani Hamzah,
merangkap Pengerusi Suruhanjaya Pemilihan MPP
berkata mahasiswa perlu matang dalam menjalani
proses pencalonan dan menjadikan pengalaman

‘Soaring Upwards’...MPP bersama tetamu

13


Oleh : Ahmad Janatul Firdaus Dzulkarnain

Khairi menyaksikan pelajar belajar tulisan khat

Tanjong Malim - Universiti Pendidikan Sultan Idris Kementerian Belia dan Sukan (KBS), mahasiswa UPSI
(UPSI) menjadi universiti pelengkap dalam siri Program turut terlibat dalam penyerlahan bakat dan Show Case
Jelajah Kampus Rakan Muda selepas Universiti Malaysia Talent seperti Persembahan Muzik, Sesi Pengujian
Sarawak, Universiti Putra Malaysia, Universiti Sultan Psikometrik, Bengkel Off Loom, Bengkel Tapping &
Zainal Abidin, Taylor University dan Universiti Teknikal Pameran Endurolift, Bengkel Beading Your Pencil Case,
Melaka. Program Jelajah Kampus Rakan Muda di UPSI Bengkel Seni Khat/Jawi dan Engineering Challenge.
berlangsung pada 21 November 2016 bertempat di
Dewan SITC dan kawasan sekitarnya. Turut berlangsung ialah persembahan pentas
yang melibatkan artis tempatan seperti Aiman Tino dan
Kemuncak acara program ini adalah Walk About Sakura Band selain program berbentuk perkongsian
Menteri Belia dan Sukan, YB Brig Jen Khairy Jamaluddin ilmu melibatkan artis seperti Edry KRU dan Heliza
Abu Bakar ke ruang pameran, bazaar dan food truck. Helmi dalam slot Meet & Cerita. Para pengunjung yang
Kehadiran Khairy secara santai ke setiap ruang menarik hadir selain menonton persembahan mereka turut
perhatian mahasiswa UPSI dengan mereka mengajak mengambil peluang untuk menikmati juadah melalui
berswafoto bersama menteri tersebut. jualan food truck di kawasan yang berdekatan.

Menurut Khairi, tujuan program Jelajah Rakan Selain KBS sebagai penganjur utama, program
Muda adalah untuk anak muda belajar kemahiran ini juga mendapat kerjasama Majlis Belia Malaysia,
baharu dan seterusnya memberi inspirasi kepada yang Jabatan Belia dan Sukan Perak, Sekretariat Rakan Muda
lain. Dengan adanya kemahiran itu, mereka boleh (SRM) dan UPSI sendiri melalui penglibatan Bahagian
menyumbang kepada masyarakat. Hal Ehwal Pelajar, Pusat Tanggungjawab UPSI selain
Majlis Perwakilan Pelajar dan SRM UPSI.
Selain pameran yang disediakan oleh

Khairi diberi taklimat di ruang pameran Slot Meet & Cerita dalam suasana santai

14


Oleh : Ahmad Janatul Firdaus Dzulkarnain

Jurulatih NLP bergambar kenangan

Tanjong Malim - Sempena Amanat Naib Canselor UPSI
pada 27 Januari 2016, 22 orang jurulatih NLP sekali
lagi diraikan untuk menerima sijil Sijil Neuro Linguistic
Language Program (NLP) oleh Naib Canselor UPSI, Prof.
Dato’ Dr Zakaria Kasa selepas menerimanya daripada
Menteri Pendidikan Tinggi, Dato’ Seri Idris Jusoh.

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan
Alumni), Prof. Madya Dato’ Dr Junaidi Abu Bakar berkata
Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) merancang untuk
melatih 300 orang pegawai di Kementerian, Politeknik,
Kolej Komuniti dan Universiti Awam dengan kemahiran
menggunakan teknik NLP seterusnya sasaran pegawai
ini melatih pegawai lain atau pelajar sehingga mencapai
sebanyak 3 juta orang.

“Ia bertujuan meningkatkan prestasi kepimpinan
dan keberkesanan pelaksanaan tugas sekali gus dapat
menyediakan dan meningkatkan pembangunan kendiri,
penceramah yang berkeyakinan tinggi serta mampu
berkomunikasi secara berkesan dalam menjalankan
tugas.” katanya lagi

Kakitangan UPSI itu menjalani latihan dalam
empat sesi di Pasir Salak Eco Resort, Kampung Gajah,
Teluk Intan, Perak. UPSI juga menganjurkan Program
NLP Siswa pada 25 Oktober 2015 dan 15 November
2015 melibatkan 1394 pelajar termasuk pelajar baharu
Ambilan November 2015. Program ini dikendalikan oleh
KG Masterminds Resourses, En. Mohd Zamri Ab Rasip
yang turut dihadiri oleh jurulatih-jurulatih UPSI bagi
mendalami kaedah dan cara melaksanakan program
NLP Siswa.

Dengan pendedahan yang diberikan itu, beliau
berkata seramai 22 orang jurulatih itu akan menjadi key
personnel UPSI dalam melatih para pelajar mahupun
kakitangan untuk menjadi warga UPSI yang hebat.

17


Oleh : Nor Hayati Aziz

Peserta bergambar bersama Perasmi Konvensyen iaitu Pengarah BPMs KPT, Prof. Madya Dr Sopian Bujang

Tanjong Malim - Konvensyen Kebangsaan Kedua kesukarelawanan.
Pemimpin Kolej Kediaman 2016 berlangsung pada 12
hingga 15 Mei 2016 dengan penglibatan seramai 120 4. Pihak IPT memberi insentif kepada jawatankuasa
orang peserta daripada Universiti Awam (UA), Institut kediaman luar kampus sekurang-kurangnya RM100
Pendidikan Tinggi Swasta, Institut Pendidikan Guru, satu semester sebagai imbuhan.
politeknik dan kolej komuniti. Konvensyen kali kedua
anjuran bersama Universiti Pendidikan Sultan Idris 5. Bagi menjaga keselamatan mahasiswa luar
dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Majlis kampus semasa kecemasan, pihak IPT digalakkan
Perumahan IPTA Malaysia. mewujudkan satu sistem keselamatan yang teratur
melalui aplikasi telefon pintar.
Hasil daripada konvensyen ini berjaya
merumuskan tujuh resolusi yang menyumbang 6. Pihak IPT perlu mempunyai SOP bagi menguruskan
kepada kolej-kolej kediaman selaras dengan hasrat isu kecemasan dalam kalangan mahasiswa luar
KPT ingin menjadikan kolej kediaman sebagai tempat kampus.
pembelajaran kedua. Antara resolusi tersebut ialah;
7. Menggalakkan keusahawanan dalam kalangan
1. Pihak IPT menjalinkan kerjasama strategik (NBOS) mahasiswa luar kampus dengan menubuhkan syarikat
dengan agensi-agensi lain seperti syarikat atau NGO bagi menjana pendapatan untuk tabung amanah.
dalam mendapatkan penginapan bagi mahasiswa.
Selain itu, Konvensyen ini juga bermatlamat
2. Penempatan mahasiswa secara berpusat di untuk membentuk mahasiswa menjadi pemimpin
kediaman luar kampus dengan mengadakan pejabat yang berwibawa dan holistik selaras dengan kehendak
pengurusan luar kampus diterajui oleh pengetua Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025.
dibantu oleh Pengurusan Kolej dan felo mengikut zon, Antara pengisian konvensyen kali ini ialah slot Latihan
serta mempunyai kemudahan seperti klinik bergerak, Dalam Kumpulan untuk meningkatkan pengetahuan
pusat kegiatan mahasiswa, bas kitaran. dan memberi kemahiran kepada mahasiswa, di
samping merapat dan mengeratkan hubungan antara
3. Menyokong usaha Kementerian Pendidikan Tinggi mahasiswa dari seluruh IPT Malaysia. Perasmian
dalam melaksanakan iCGPA yang merangkumi 8 aspek penutup telah disempurnakan oleh Pengarah Bahagian
salah satunya adalah kemahiran sosial berkumpulan Pembangunan Mahasisiswa Kementerian Pendidikan
dan kemanusiaan yang memberi fokus kepada aspek Tinggi, Prof. Madya Dr Sopian Bujang.

Pegawai dari KPT dan IPTA yang turut hadir Sesi Forum Pengarah BPMs bersama Mantan Pengetua
dan YDP Unit Kediaman Luar Kampus

18


Oleh : Ahmad Janatul Firdaus Dzulkarnain Tanjong Malim - Timbalan Naib
Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan
Penyampaian Cenderamata oleh YSS Alumni), Prof. Madya Dato’ Dr Junaidi
Abu Bakar menerima kunjungan
Pengerusi Yayasan Sukarelawan
Siswa, Dato’ Zuraida Atan di pejabat
beliau pada 13 Januari 2016.
Kunjungan itu diadakan bersempena
penganjuran program mahasiswa
yang turut menjemput Dato’ Zuraida
Atan dan pihak YSS bagi memberi
taklimat.

Oleh : Ahmad Janatul Firdaus Dzulkarnain

Timbalan Dekan (HEPA), Fakulti Bahasa dan Komunikasi bersama mahasiswa pada
26 Februari 2016 di hadapan kediaman Menteri Besar Perak

Tanjong Malim - Lebih 200 mahasiswa UPSI Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan
menghadiri Majlis Keagamaan dan Ramah Mesra di Alumni), Prof. Madya Dato’ Dr Junaidi Abu Bakar
kediaman Menteri Besar Perak Darul Ridzuan Y.A.B pernah menghadiri majlis seumpamanya sebelum
Dato’ Seri Dr Zambry Abdul Kadir sepanjang 2016. ini pada 12 Mei 2016.

Penyertaan itu bertujuan mengeratkan
hubungan mahasiswa UPSI dengan Y.A.B Menteri
Besar Perak selaku Menteri Mentor UPSI.

19


Oleh : Arissa Hasya Auni

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
menyatakan program berkenaan mempamerkan
kepelbagaian budaya etnik Sabah yang terdiri
daripada 33 kumpulan pribumi, berkomunikasi lebih
50 bahasa dan 80 dialek kepada seluruh warga UPSI
agar lebih dikenali dan disanjungi.

Majlis diserikan dengan persembahan muzik
dan tarian kebudayaan yang ditonjolkan oleh para
mahasiswa yang terdiri daripada pelbagai latar
belakang.

En. Ahmad bergambar bersama mahasiswa Mahasiswa menunjukkan persembahan kebudayaan

Tanjong Malim - Pegawai Khas Kepada Timbalan
Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni),
En. Ahmad Janatul Firdaus Dzulkarnain mewakili
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan
Alumni) merasmikan Majlis Penutupan Program
Sabah Dalam Jiwaku anjuran Ikatan Bersepadu
Anak Jati Sabah UPSI (IKSAS) pada 1 April 2016 di
Auditorium, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI).Oleh : Ahmad Janatul Firdaus Dzulkarnain

Tanjong Malim - Mahasiswa UPSI

yang terlibat dalam program Yayasan

Sukarelawan Siswa mengadakan

pembentangan di hadapan Ahli Mesyuarat

Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Pelajar

dan Alumni (MPE HEPA) pada 19 April 2016

di Bilik Mesyuarat 2-7, Bangunan Canselori.

Pembentangan yang memakan
masa hampir 45 minit memberi peluang
kepada lebih 10 orang mahasiswa berkongsi
pengalaman mereka menjalani program
sukarelawan di dalam dan luar negara.

Pembentangan mahasiswa di hadapan ahli mesyuarat

20


Oleh : Nor Hayati Aziz

Peserta menghidupkan api untuk aktiviti memasak
di dalam hutan

Tanjong Malim - Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Peserta didedahkan dengan aktiviti memanah
Pendidikan Sultan Idris (UPSI) dengan kerjasama
Kementerian Pendidikan Tinggi dan Majlis Perundingan Antara universiti awam yang terlibat ialah Universiti
Pelajar Kebangsaan menganjurkan program Seminar Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti
Kepimpinan Mahasisiwa: Penerus Generasi Al-Fateh Putra Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia,
pada 2 sehingga 5 Disember 2016 bertempat di sekitar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti
kawasan Kampus Sultan Azlan Shah, UPSI. Utara Malaysia, Universiti Malaysia Sarawak, dan
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia.
Tujuan program ini dianjurkan adalah untuk
melahirkan mahasiswa yang mempunyai modal
kepimpinan bercirikan Islam, mahir dan profesional
dalam pelbagai aspek selain cemerlang dalam
kepimpinan, akademik dan sukan sejajar dengan
matlamat Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia
untuk melahirkan mahasiswa yang bersifat holistik
bercirikan keusahawanan.

Selain itu, objektif program ini juga untuk Universiti swasta dan kolej komuniti yang
melahirkan mahasiswa yang berdaya saing, berkualiti terlibat pula adalah seperti Multimedia University,
dan mempunyai pemikiran islam yang sebenar agar Universiti Tenaga Nasional Malaysia, Universiti Kuala
setanding dengan negara-negara lain serta mempunyai Lumpur, Management & Science University, Universiti
nilai yang tinggi dalam cintakan tanah air ini. Melalui Sultan Azlan Shah dan Kolej Komuniti Teluk Intan.
seminar ini ia juga dapat memberi pendedahan dan
perkongsian pengalaman tentang Sultan Muhammad Sepanjang program ini berlangsung, pelbagai
Al-Fateh dari segi kepimpinan, pemikiran, strategi dan aktiviti dan pengisian yang bermanfaat kepada
kehidupan sebagai seorang pemimpin. mahasiswa antaranya ialah aktiviti Qiamulail,
ceramah berkaitan Sultan Al-Fateh, Kembara Cinta
Program selama tiga hari ini melibatkan Ilahi, memanah, forum dan persembahan dari
120 orang peserta yang terdiri daripada pemimpin kumpulan nasyid UPSI dan Rabbani. Seminar ini telah
mahasiswa universiti awam, swasta dan kolej dirasmikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan
komuniti. Tinggi, Datin Prof. Ir. Dr Siti Hamisah Tapsir.

Penyampaian cenderamata kepada perasmi Peserta diterapkan dengan aktiviti
semangat berpasukan

21


Oleh : Ahmad Janatul Firdaus Dzulkarnain

Tanjong Malim - Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), Prof. Madya Dato’ Dr Junaidi
Abu Bakar menghadiri Program All A’s Pangkor yang diadakan di Dewan Kolej Harun Aminurrashid. Dalam
ucapannya, beliau mengharapkan kerjasama erat dengan pihak sekolah di Pangkor dapat diteruskan
dengan pihak Universiti. Dato’ Dr Junaidi juga berkesempatan melatih para pelajar sekolah menggunakan
teknik NLP.

Penyampaian cenderamata sempena Bergambar kenangan bersama para peserta
Majlis Penutupan

Oleh : Ahmad Janatul Firdaus Dzulkarnain

Tanjong Malim - Timbalan Naib
Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan
Alumni), Prof. Madya Dato’ Dr
Junaidi Abu Bakar dianugerahkan
Award For Outstanding Contribution
to Education dalam Majlis Golden
Globe Tigers yang diadakan pada 11
April 2016 di Pullman Kuala Lumpur
City Centre Hotel & Residence,
Kuala Lumpur. Anugerah itu adalah
penghargaan tertinggi yang diberikan
oleh penganjur kepada mana-
mana individu di negara ini di atas
sumbangan masing-masing.

Dato’ Dr Junaidi terima anugerah

22


Oleh : Ahmad Janatul Firdaus Dzulkarnain

Colorado, Amerika Syarikat - Timbalan Naib Perbincangan dengan Istanbul Kultur
Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), Prof. Madya
Dato’ Dr Junaidi Abu Bakar mewakili UPSI ke National University dan University of TARTU, Estonia pula
Association of Foreign Student Advisor (NAFSA)
Annual Conference and Expo 2016 pada 29 Mei 2016 meliputi pertukaran kakitangan dan pelajar manakala
hingga 3 Jun 2016, di Denver, Colorado, Amerika
Syarikat. Kanagawa University dan Nanjing Agriculture

University pula berkaitan kerjasama penganjuran

kursus pendek.

Penyertaan ini adalah bersama-sama dengan Dato’ Dr Junaidi juga sempat mengadakan
Universiti Malaya, Universiti Teknologi Petronas yang perbincangan dan usahasama Pendidikan Tinggi
diletakkan di bawah Education Malaysia di New York. Bersama Education Malaysia & Kedutaan Besar
Malaysia di Washington yang membabitkan Pengarah
Sempena program, turut diadakan Education Malaysia, Prof. Madya Dr Md Amin Md Taff.
mesyuarat bersama Townson University pada 1 Jun
2016 yang menyaksikan persetujuan UPSI bakal Menurut Dato’ Dr Junaidi, sejumlah 22
menandatangani MOU dengan mereka. rakan strategik menyatakan minat untuk

Penyertaan UPSI itu membuka peluang berkolaborasi dengan UPSI.
kerjasama dengan Medical University of South Carolina
meliputi Safety, Health and Crisis Management serta “Melalui NAFSA diadakan mesyuarat-
kerjasama berkaitan kemasukan program siswazah mesyuarat dan perbincangan dengan rakan-
bersama Karabuk University di Turki, Kedutaan
Republic of Tajikistan dan EDU8 Consulting. rakan strategik bagi membina kerjasama
pada masa hadapan,” katanya.
Cadangan pertukaran pelajar pula
dibincangkan bersama Drexel University College of
Arts and Science, International Student Protection,
Waseda University, Academi Solution Corporation
dan Unievangelica University Center.Dato’ Dr Junaidi bersama pengunjung di Denver

23


Oleh : Ahmad Janatul Firdaus Dzulkarnain Gambaran dalam dewan bengkel

Tanjong Malim – Bersempena bengkel yang diadakan
pada 13 hingga 15 April 2016 bertempat di Kinrara
Resort, turut dibincang supaya UPSI mewujudkan
Parlimen Mahasiswa seperti universiti awam lain.

Para peserta yang hadir diberi maklumat dan
perkongsian pengalaman yang dilalui oleh kakitangan
Universiti Sains Malaysia (USM) yang sudah lama
mewujudkan platform ini.

Kertas cadangan penubuhan Parlimen
Mahasiswa UPSI diluluskan oleh Mesyuarat Pengurusan
Eksekutif Bilangan 15/2016 pada 18 Mei 2016 dan
pelaksanaannya nanti tidak melibatkan kuasa yang
diperuntukan di bawah perlembagaan seperti yang
dibuat di USM.

Mahasiswa UPSI sebelum ini mempunyai
gelanggang atau medan perundingan dalam
membawa suara mahasiswa tetapi menggunakan
nama yang lain.

Oleh : Aina Nadirah Amirudin

Kundasang, Sabah – Majlis Mahasiswa Kolej (MMK) Kolej Kediaman Aminuddin Baki menganjurkan program
“Eksplorasi Ilmu : Merentasi Bumi Borneo” yang disertai oleh 35 orang mahasiswa dan mahasiswi dari Kolej
berkenaan. Program yang bertemakan “Sinergi Siswa, Wadah Intelek di Bawah Bayu” ini berlangsung pada
25 Oktober hingga 29 Oktober 2016 di Kampung Mesilou, Kundasang, Sabah.

Menurut Pengarah Program, Nur Khuzaira Umar “Melalui aktiviti yang dilaksanakan sepanjang
program banyak memberi input yang bermanfaat kepada para peserta terhadap budaya masyarakat Sabah.
Para peserta juga diberi pendedahan tentang tanaman hijau seperti pokok buah Tin dan Japanese Rose.
Mereka diberi tunjuk ajar oleh En. Mohd Syafiq Ahmad Khasasi cara penanaman pokok buah tin dan Japanese
Rose yang betul. Kemudian, para peserta yang terdiri daripada mahasiswa UPSI ditempatkan di sesebuah
perkampungan dan bertindak sebagai perantaraan untuk berkongsi ilmu berkaitan kaedah penanaman yang
dinamakan sebagai Projek Tanaman Hijau”.

Tambah Nur Khuzaira, “Adalah diharapkan hasil perkongsian bijak ini akan memberi manfaat kepada
kedua-dua pihak iaitu penduduk kampung dan mahasiswa UPSI. Dengan peluang ini penduduk kampung
dapat menjadikan tanaman tersebut sebagai sumber pendapatan manakala mahasiswa UPSI memperoleh
ilmu berkaitan kaedah penanaman tanaman hijau”.

Para pelajar bergambar kenangan En. Syafiq menunjukkan cara penanaman buah tin kepada
penduduk kampung

24


Oleh : Aina Nadirah Amirudin masyarakat sekitar.

Antara aktiviti utama yang dijalankan
sempena HTKAB Fiesta ini adalah Kelas Asas Tajwid
& Solat, Pertandingan Casa Impian, Forum Perdana
“Baligna Ramadhan yang dibawakan oleh Dai Elyas
dan Dai Izzlyn dan Program Bubur Lambuk.

Program ini berjaya memberi input yang
berguna khususnya kepada warga universiti, warga
kolej, dan masyarakat sekitar tentang kepentingan
hidup bermasyarakat dan saling membantu dalam
menghadapi cabaran yang mendatang.

Peserta program bergambar beramai-ramai Persembahan nyanyian
Penyampaian hadiah
Tanjong Malim – Bertemakan “Merealisasikan
Hasratmu”, Majlis Mahasiswa Kolej, menganjurkan
Hari Terbuka Kolej Aminuddin Baki Fiesta (HTKAB
Fiesta) bertempat di perkarangan Kolej Aminuddin
Baki, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak
Darul Ridzuan. HTKAB Fiesta dirasmikan oleh CEO
Masterplan Consulting Sdn Bhd, Dato’ Hj Ahmad Faris
Abdul Halim.

HTKAB Fiesta tersebut merupakan program
yang dapat membina semangat kekitaan bagi
melahirkan rasa cinta kepada universiti dan kolej
kediaman. Program ini juga memberi peluang kepada
masyarakat luar untuk mengenali kolej bagi tujuan
menjalin hubungan yang baik antara mahasiswa dan

Oleh : Aina Nadirah Amirudin

Tanjong Malim – Program ‘KL RUN EXPLORACE’ ini adalah program yang menguji ketahanan fizikal dan
mental peserta di samping memperkenalkan ibu kota Negara Malaysia iaitu Kuala Lumpur. Program ini adalah
kerjasama antara Exco-exco blok Kolej Aminuddin Baki (KAB).

Tujuan program ini adalah untuk memperkenalkan sejarah, keadaan, keunikan dan sebagainya tentang
Kuala Lumpur secara mendalam kepada mahasiswa khususnya pelajar KAB. Rentetan daripada program ini
mahasiswa dapat mengenali, beramah mesra serta merapatkan ukhwah antara mahasiswa dengan masyarakat
luar.

Pelbagai aktiviti yang mencabar fizikal, emosi dan mental peserta bermula dari pagi sehingga malam
dilaksanakan oleh pihak penganjur. Program ini berjaya mencapai objektif yang ditetapkan.

Para peserta sedang mendengar taklimat Peserta cuba menyelesaikan tugasan yang diberikan
oleh urusetia di check point

25


Oleh : Aina Nadirah Amirudin Tanjong Malim – Latihan Kebakaran (Mock-
Drill) yang julung kalinya diadakan di Universiti
Pendidikan Sultan Idris (UPSI) oleh Kolej
Aminuddin Baki. Program ini melibatkan
penghuni dari Blok Echo yang terdiri daripada
anggota PALAPES dan orang awam. Program ini
bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada
mahasiswa untuk peka terhadap sebarang arahan
yang dikeluarkan oleh pihak berwajib ketika
berlaku kecemasan. Mahasiswa perlu bertindak
pantas mengikut arahan yang dikeluarkan bagi
mengurangkan risiko kejadian yang tidak diingini.

Mock-Drill yang dilaksanakan bermula

jam 5.15 petang di mana terdapat tiga lokasi

Sesi fotografi selepas tamat program kebakaran. Panggilan oleh penghuni kepada

pihak bomba dilakukan pada masa pukul 5.15

petang juga sebaik sahaja api mula marak dan loceng panjang

berbunyi di blok Echo.

Demonstrasi kebakaran Tepat pukul 5.26 petang, Jabatan Bomba dan Penyelamat
tiba ke kawasan kebakaran bersama dua buah jentera dan tiga
buah van. Apabila pihak bomba sampai, ketua insiden melaporkan
bilangan penghuni yang terperangkap di dalam bangunan. Tiga orang
mangsa yang berjaya dikeluarkan oleh pihak bomba pada pukul 5.48
petang dan mangsa terakhir dikeluarkan pada 5.53 petang. Tempoh
kebakaran bermula dan tamat adalah selama 51 minit.

Oleh : Abdul Azim Abdul Razak

Forum Perdana “Kita Umat Terbaik” Khutbah, Pertandingan Azan dan Pertandingan Hafazan
mewarnai program ini selain ceramah perdana,
Tanjong Malim - Program Mahrajan Semarak Al- bengkel nasyid dan program tadarus Al-Quran dengan
Quran anjuran Majlis Tertinggi, Majlis Mahasiswa Kolej penyertaan Universiti Teknologi Petronas Universiti
Harun Aminurrashid Sidang 2016/2017 berlangsung Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM), Universiti
pada 25 hingga 27 Mac 2016 bertempat di Dewan Putra Malaysia, Universiti Malaysia Perlis, Darul
Kolej Harun Aminurrashid, UPSI. Program bertemakan Quran dan UPSI.
“Kerana Al-Quran Kita Umat Terbaik” ini julung-julung
kali diadakan dengan membawa Al-Quran sebagai Program ini turut menampilkan penampilan
tema utama bagi memupuk rasa cinta kepada istimewa Tarbiah Sentap, Ustaz Adnin dan Ustaz Rosdi
Kalamullah ini di dalam diri mahasiswa UPSI. Long, daripada Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia
dalam forum perdana bertajuk “Kita umat terbaik”
Objektif utama program ini adalah mencari selain berjaya melahirkan bakat dalam tilawah Al-
bakat dalam Tilawah Al-Quran, syarahan dakwah, Quran, Syarahan, Hafazan dan Khutbah.
bacaan khutbah dan hafazan dalam kalangan
mahasiswa UPSI dan universiti awam lain selain Pertandingan Tilawah Al-Quran dimenangi oleh
mendedahkan keindahan yang terkandung di dalam peserta UPNM, Mohd Arifin Nordin dengan membawa
Al-Quran bagi melahirkan generasi yang cinta hadiah trofi dan wang tunai RM 1000. Pertandingan
terhadap keagungan Al-Quran. Syarahan Perdana kategori UA pula dimenangi oleh
peserta UPSI, Saudari Nur Amalina Aznan.
Pertandingan Tilawah Al-Quran dan
Pertandingan Syarahan Dakwah Peringkat Kolej “Program ini memberi peluang dan ruang
Kediaman dan Universiti Awam (UA), Pertandingan kepada mahasiswa untuk menyerlahkan bakat dalam
tilawah dan syarahan selain turut memberi input yang
berguna kepada mahasiswa tentang keindahan Al-
Quran dan Islam” kata peserta program, Abdul Azim.

“Program ini menyerlah kerjasama Kolej–Kolej
Kediaman, Jabatan Hal-Ehwal Pelajar dan Alumni dan
Pusat Islam. Semoga dapat diteruskan lagi usaha
memartabatkan Al-Quran di Universiti Pendidikan
terulung Negara ini” tambah Azim lagi.

26


Oleh : Khairul H.Sapian

Antara acara sukaneka yang dimainkan, Boling Kelapa dan Baling Selipar

Temerloh - Program Baktisiswa Perdana bertemakan di Masjid Kampung Baduk menghiasi aktiviti mahasiswa
Mahasiswa Menelusuri Desa “Bakti Disemai Budi pada hari kedua. Pada hari terakhir, mahasiswa terlibat
Dituai” berjaya dilaksanakan pada 14 hingga 16 dalam aktiviti gotong-royong membersihkan kawasan
Oktober 2016 di Daerah Kerdau, Temerloh, Pahang. sekitar kampung dan memasak bersama penduduk
kampung sebelum menghadiri Majlis Penutupan pada
Majlis Penyampaian Anak Angkat terus jam 10.00 pagi.
diadakan sebaik sahaja peserta tiba di Kerdau selepas
mereka bertolak dari Universiti Pendidikan Sultan Idris “Program ini berjaya membentuk mahasiswa
(UPSI) pada jam 9.30 pagi dengan menggunakan dua mendalami kehidupan kampung dan mengasah bakat
buah bas. Majlis ini dirasmikan oleh Penghulu Mukim kepimpinan yang sedia ada. Semoga ia dilaksanakan
Sanggang, En. Askandaruddin. Beliau mengalu-alukan pada tahun hadapan kerana objektif program
kehadiran para mahasiswa UPSI untuk menabur bakti terlaksana dengan baik” kata peserta program,
di Kerdau. Pemangku Pengetua Kolej Aminuddin Baki, Saudara Hafizzullah.
En. Fawiz Bakri, yang mewakili Pengetua-Pengetua
Kolej Kediaman UPSI turut diberi peluang memberi
ucapan.

Menurut Fawiz, program bertujuan untuk
memberi pendedahan dan pengetahuan kepada
mahasiswa mengenai pengendalian sesebuah program
yang berkonsepkan baktisiswa.

Ia juga dirancang untuk menerapkan nilai Fun English bersama pelajar SK Teluk Sentang
kemasyarakatan dalam kalangan para pemimpin
kolej-kolej kediaman di UPSI agar mereka lebih cakna
terhadap dunia sekeliling dan bersedia menghulurkan
bantuan kepada pihak yang memerlukan” tambahnya
lagi.

Selepas sesi perasmian, para peserta menjamu
selera dan bergerak ke rumah keluarga angkat
masing-masing sehingga sesi pada sebelah malam.
Aktiviti English Camp pada hari kedua berlangsung di
Sekolah Menengah Telok Sentang dan Sekolah Rendah
Telok Sentang dikendalikan oleh Pusat Bahasa, UPSI
dengan peserta Baktisiswa Perdana bertindak selaku
fasilitator. Slot yang agak menarik ialah program
motivasi kepada ibu bapa yang dibimbing oleh
Pengetua Kolej Ungku Omar, Dr Bazrul Bahaman yang
berlangsung di Dewan Terbuka, Sekolah Menengah
Telok Sentang.

Pada sebelah petang, aktiviti sukaneka Antara tetamu VIP yang hadir untuk majlis perasmian
diadakan melibatkan permainan boling kelapa, isi air dan penyerahan anak angkat
dalam botol dan baling selipar antara peserta bersama
keluarga angkat. Forum Perdana pada sebelah malam

27


Oleh : Maisara Nordin

Barisan Jawatankuasa Kerja NECAD 2016

Jerantut - Biro Akademik dan Kerjaya, Majlis “Antara aktiviti yang dijalankan adalah solat
Mahasiswa Kolej Harun Aminurrashid Sidang fardhu secara berjemaah, makan berjemaah, P3TRA
2015/2016 menganjurkan Now Everyone Can Lead vs AFILIASI Style, Harga Diri, Serlahkan Diri, Telaga
(NECAD) pada 1 hingga 3 April 2016, bertempat di Biru, TaKeMaTaCi, Benar Salah dan Workout!” tambah
Sekolah Menengah Kebangsaan Pusat Penyelidikan Khairul.
Pertanian Tun Razak (SMK P3TRA), Jerantut, Pahang.
Menurut Khairul, sepanjang NECAD, peserta
Program ini mensasarkan badan pengawas dibekalkan dengan matawang program yang diberi
SMK P3TRA, Pembimbing Rakan Sebaya SMK P3TRA nama NECAD yang dapat menyuntik semangat
dan juga badan pengawas SMK Padang Piol, NECAD berpasukan dan individu dalam diri peserta.
dengan objektif memberi pendedahan kepada
para peserta ilmu kepemimpinan dalam sesebuah Penasihat Program NECAD, Pn. Hajah
organisasi. Kamaliah Muhammad berkata NECAD adalah platform
terbaik untuk melahirkan bakal pemimpin pada masa
Pengarah Program NECAD, Saudara Khairul hadapan. Semoga NECAD dapat dianjurkan lagi pada
Hafizzullah Sapian, berkata aktiviti-aktiviti yang masa akan datang dengan harapan dapat memberi
dijalankan adalah untuk membentuk diri peserta manfaat kepada semua orang selaras dengan slogan
yang seimbang kekuatan rohani, jasmani, mental “Keyakinan Atasi Limit Diri”.
dan intelektual.Aktiviti “Kereta Kebal” Aktiviti “Bulatan Silaturrahim”

28


Oleh : Suriati Ismail

Seremban - Bengkel Peningkatan Profesionalisme
Kolej Kediaman UPSI kali ke-15 atau B-PROKSI
diadakan pada 22 sehingga 24 Mac 2016 di Allson
Klana, Seremban, Negeri Sembilan anjuran Kolej
Ungku Omar (KUO) dengan kerjasama kolej-kolej
kediaman yang dirasmikan oleh Timbalan Naib
Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), Prof.
Madya Dato’ Dr Junaidi Abu Bakar.

Menurut Dato’ Dr Junaidi, objektif kursus ini Barisan peserta bengkel
bagi meningkatkan profesionalisme dan kemahiran
para pengetua, felo-felo dan pengurus asrama Pengetua KUO, Dr Bazrul Bahaman berkata,
dalam aspek pembangunan pelajar. program ini dilihat mampu memantapkan para peserta
dalam memilih pendekatan yang sesuai dan bijak
“Bengkel ini meningkatkan tahap kemahiran dalam menangani isu-isu yang sensitif sewaktu kembali
berkomunikasi dan semangat sebagai satu pasukan bertugas nanti.
yang saling memahami dan bekerjasama antara
para felo dengan para pelajar bagi memantapkan “Ilmu yang diperoleh nanti dapat dipraktikkan
pendekatan, teknik terbaik dalam memantau dan sewaktu menangani dan memantau aktiviti-aktiviti
membimbing aktiviti pelajar” tambahnya lagi. para pelajar agar tidak terpesong daripada tujuan asal.
Ia juga diharap dapat membantu para peserta dalam
menangani dan mengurus hal-ehwal dan aktiviti pelajar
dengan lebih baik dan seterusnya membentuk para
pelajar UPSI menjadi insan yang sempurna sahsiahnya
dan berguna kepada agama, bangsa dan negara”
katanya lagi.

Kerjasama daripada ahli bagi
menyelesaikan masalah yang diberikan

Oleh : Suriati Ismail

Tanjong Malim – Kolej Ungku Omar (KUO) menubuhkan sebuah
kelab yang diberi nama KUO4U di bawah penasihat Ustaz Azizi
Jasa dan Cik Nora Fazrin Md Isa dengan keahlian seramai 50
orang bertujuan melahirkan pasukan kesukarelawan berbentuk
khidmat komuniti di kolej kediaman bagi memantapkan
semangat kesukarelawan di samping meningkatkan tahap
disiplin dan kerjasama.

KUO4U bergerak di peringkat awal dengan menyertai Sesi mengecat surau Kampung Kelawar
program gelandangan yang dianjurkan oleh Pusat Islam bagi
bersama-sama memberikan khidmat sosial kepada mereka.
Kemudian, mereka menjalankan khidmat komuniti di Kampung
Kelawar, Tanjong Malim dalam aktiviti gotong royong bersama
masyarakat kampung tersebut.

Pengetua KUO, Dr Bazrul Bahaman berharap agar KUO4U
dapat melahirkan individu-individu yang tidak mementingkan
diri mampu untuk bergaul dengan lapisan masyarakat.

“Saya harap mereka membantu pihak kolej bagi Pelajar menceriakan kawasan taska
mengenalpasti serta mendekati pelajar pelajar KUO sendri yang Kampung Kelawar
mempunyai masalah baik dari segi kewangan mahu pun emosi
dalam memastikan keharmonian penghuni kolej terjamin”
tambahnya lagi.

29


Oleh : Suriati Ismail Tanjong Malim – Kampus Sultan Azlan Shah
bergegar lagi. Kali ini di Kolej Ungku Omar (KUO)
Wajah-wajah ceria pesilat setelah tamat pertandingan apabila Kejohanan Pencak Silat UPSI dan Jemputan
Kategori silat olahraga puteri Antarabangsa Kali Ke-7 yang berlangsung pada 30
Mac sehingga 3 April 2016 melibatkan 78 pasukan
silat dari Singapura, Indonesia, Thailand dan
Ukraine selain penyertaan dalam negara.

Kejohanan ini merupakan salah satu
program tahunan KUO melibatkan setiap lantikan
baharu Majlis Mahasiswa KUO. Ia berjaya
meningkatkan pemahaman dan pengetahuan
penuntut universiti dalam melaksanakan sesebuah
program bersepadu di peringkat antarabangsa.
Program ini juga berjaya mencungkil bakat baharu
sekali gus menyumbang kepada pembangunan
sukan silat di peringkat antarabangsa.

Presiden Persekutuan Silat Negeri Perak
(PESAKA PERAK) yang juga merupakan Exco
Kerajaan Negeri Perak, YB Dato’ Zainal Fadzi Hj
Paharudin sudi untuk merasmikan kejohanan
ini bertempat di Panggung Percubaan, Kampus
Sultan Azlan Shah, UPSI. Pasukan UPSI berjaya
menyumbang empat emas, lima perak dan enam
gangsa dalam kejohanan ini.

Oleh : Nor Hayati Aziz

Peserta bersenam sebelum membersihkan kawasan Pendaftaran peserta lelaki
Penghuni sedang membersihkan rumah
Tanjong Malim - Program Go Clean Za’ba berlangsung Peserta mengasingkan barang-barang kitar semula
pada 15 Oktober 2016 bertujuan memastikan Kolej
Za’ba sentiasa dalam keadaan bersih dan terhindar
daripada kawasan pembiakan nyamuk Aedes.

Program berkala anjuran Majlis Mahasiswa Kolej Za’ba
ini dimulakan dengan pendaftaran peserta iaitu pada
pukul 7.30 hingga 8.00 pagi dan kemudiannya aktiviti
senaman yang diketuai oleh Saudara Anwar Ibrahim
sebagai instruktor dan juga Rakan Exco Kesenian dan
Kebudayaan.

Taklimat kepada peserta disampaikan oleh Saudara
Mohd Wafiy Mohammad Taufik dan kemudiannya
mereka dibahagikan kepada beberapa kumpulan bagi
membersihkan persekitaran kolej mengikut blok. Tugas-
tugas ini bermula jam 9.30 pagi dan berakhir pada jam
1.00 petang.

30


Oleh : Nor Hayati Aziz Sesi bergambar Ahli Jawatankuasa Seminar Identiti
Kebudayaan Kebangsaan
Kuala Lumpur - Seminar berkonsepkan keilmuan dan
akademik yang menekankan kepada identiti kebudayaan Sesi pembentangan kertas kerja
kebangsaan di Malaysia diadakan pada 10 Disember 2016
bertempat di Balai Seni Visual Negara, Kuala Lumpur. Pengarah program bergambar bersama
tetamu jemputan
Seminar bertujuan membentuk pelajar agar
menghargai aspek kebudayaan kebangsaan dan
pendedahan kepada aspek kepelbagaian budaya bermula
jam 9.00 pagi hingga 5.00 petang dirasmikan oleh
Setiausaha Politik kepada Menteri Pendidikan Tinggi,
Datuk Haji Abdul Halim Jusoh.

Ucaptama seminar disampaikan oleh Ketua
Pengarah Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara,
Prof. Dato Dr Mohamed Najib Ahmad Nawa. Turut hadir
semasa seminar termasuklah Naib Canselor UPSI, Prof.
Dato’ Dr Zakaria Kasa dan Yang Menjalankan Fungsi
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
merangkap Pengetua Kolej Za’ba, Dr Mohd Zahuri
Khairani.

Fokus utama seminar ini adalah mengumpulkan
semua hasil pembentangan kertas kerja yang terpilih
untuk dibukukan dan boleh dijadikan rujukan utama
para pelajar dan ahli akademik dalam mengkaji
atau mendalami ilmu yang berkaitan dengan budaya
kebangsaan. 15 orang pembentang kertas kerja dan 250
orang peserta terdiri daripada pelajar dan jemputan luar
hadir ke seminar ini.

Oleh : Suriati Ismail “Saya mengakui pengalaman seperti ini
seharusnya dijadikan kenangan yang sangat berharga
Pulau Redang – Seramai 80 pelajar Kolej Ungku Omar buat mahasiswa yang hadir kerana tidak semua akan
(KUO), Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) terdiri merasai pengalaman seperti ini” katanya.
daripada barisan Majlis Mahasiswa KUO dan Rakan
Exco berkampung selama tiga hari dua malam di Taman Beliau juga turut mengingatkan kepada peserta
Laut, Pulau Redang menerusi Program Pemantapan agar sentiasa berbakti terhadap alam supaya generasi
Rakan Exco (PROPEX 16) pada 16 September 2016. masa hadapan tidak terlepas untuk melihat keindahan
alam ciptaan Tuhan ini.
PROPEX 16 bertujuan menerapkan unsur-unsur
alam semulajadi dengan pelajar berpeluang melihat “Program itu berjaya memantapkan organisasi
dan merasai sendiri cara serta langkah pembiakan kepimpinan Majlis Mahasiswa KUO selain dapat
ataupun penanaman koral di dasar laut. mengutuhkan organisasi dan dapat memberi khidmat
komuniti kepada masyarakat sekeliling amnya dan
Menurut jurulatih di situ yang senang digelar khusus untuk generasi masa hadapan” tambahnya lagi.
Cikgu Nan, aktiviti penanaman koral sememangnya
digalakkan terutamanya dalam kalangan generasi muda
dalam memupuk semangat cintakan alam semulajadi.

Tambahnya lagi, pelajar-pelajar UPSI sangat
beruntung kerana koral yang ditanam dan dibiakkan
itu akan digazetkan atas nama KUO sebagai tanda
penghargaan mereka dalam menyumbang tenaga dan
sama-sama berbakti dalam memelihara keindahan alam
semulajadi dan juga untuk generasi masa hadapan.

Menurut Pengetua KUO, Dr Bazrul Bahaman, Penanaman koral
PROPEX 16 juga dikira berjaya kerana para peserta
juga tidak terlepas untuk sama-sama melaksanakan
pelepasan anak penyu.

31


Oleh : Ahmad Janatul Firdaus Dzulkarnain

Bergambar berkumpulan selepas program Sesi bengkel

Tanjong Malim - Majlis Tatatertib dan Displin Majlis Pegawai Undang-Undang dan MATDUM
Universiti Malaysia (MATDUM) dan Majlis Pegawai menganjurkan Bengkel Permurnian SOP Kes tatatertib
Undang-Undang mengadakan siri-siri bengkel di De Palma, Shah Alam pada 23 hingga 25 Ogos 2016
pada Februari, Ogos dan September 2016 dalam bertujuan memantapkan pengisian draf SOP bagi Kes-
usaha memperkasakan aspek disiplin dan tatatertib Kes Tatatertib Pelajar UA yang telah dihasilkan oleh
mahasiswa universiti awam (UA) di negara ini. Pegawai Hal Ehwal Pelajar (HEP) dan Pegawai Undang-
Undang (PUU) daripada setiap UA. Bengkel ini turut
MATDUM mengadakan Mesyuarat melibatkan Pegawai Keselamatan setiap UA.

Jawatankuasa Kompilasi Kes Tatatertib Pelajar, Sementara itu Mesyuarat Penyediaan Maklum
Balas Kaedah Tatatertib Pelajar Universiti Awam
Mesyuarat MATDUM dan Retreat pada 12 hingga 14 Kepada Jabatan Peguam Negara diadakan pada 20
September 2016 hingga 21 September 2016 di Hotel
Februari 2016 bertempat di TH Hotel, Kuala Terengganu Rainbow Paradise Beach Resort, Tanjung Bungah,
Pulau Pinang. Ia bagi menyediakan deraf akhir Kaedah
bagi menyediakan aktiviti penjenamaan dan promosi Tatatertib Pelajar yang terkini untuk dihantar kepada
Jabatan Peguam Negara untuk kelulusan.
MATDUM, kursus/latihan berkaitan tatatertib pelajar

untuk pentadbir dan pelajar dan juga aktiviti-aktiviti

untuk ahli majlis. MATDUM juga mengadakan Bengkel

Teknik Pra Pendakwaan, Pendakwaaan dan Penulisan

Pendakwaan di hotel The Pines, Melaka pada 12 hingga

14 Ogos 2016 dengan tujuan memberi pendedahan

kepada kakitangan UA yang menguruskan disiplin dan

tatatertib.

Taklimat Pindaan Kaedah Tatatertib Pelajar kepada wakil UA

33


34


35


Oleh : Noor Syaibah Shabuddin

Sesi bergambar bersama Pemangku Pengarah Kampus IPB, Dr Mohamad Fitri Mohamad Yusoff

Putrajaya – Unit Kaunseling Universiti Pendidikan Menyedari hakikat ini, program Celik
Sultan Idris (UPSI) dan Institut Profesional Baitulmal Kemahiran Insaniah (Empower Me!) ini diadakan di
(IPB) berkerjasama menganjurkan program Celik IPB cawangan Putrajaya selama tiga hari dua malam
Kemahiran Insaniah (Empower Me!) Program ini dan disertai 120 orang pelajar melibatkan 80 orang
bertujuan mencetuskan kesedaran pelajar tentang dari IPB dan 40 orang dari UPSI. Program yang
kepentingan menguasai kemahiran knsaniah dan bertujuan memberikan celik akal kepada pelajar
fungsinya kepada kehidupan. berkaitan kepentingan Kemahiran Insaniah ini turut
melatih semangat berpasukan di antara sesama
Program yang dilaksanakan ini sejajar mereka melalui beberapa modul aktiviti dalam
dengan keazaman Kementerian Pendidikan Tinggi kumpulan yang dirancang bersama.
(KPT) terhadap pembangunan Kemahiran Insaniah
pelajar Ia juga selari dengan Rancangan Malaysia Program kerjasama ini dikendalikan oleh
ke-9 yang mensasarkan kecemerlangan Modal Insan Pegawai Psikologi UPSI, En. Ahmad Shazwi Ahmad
dalam aspek penguasaan ilmu, sahsiah diri terpuji, Shukri dan Kaunselor IPB, En. Ilham Hakimi Sidik
menguasai kemahiran insaniah, patriotik, berdaya serta dibantu oleh fasilitator dari kedua-dua institusi
saing dan mempunyai pemikiran global. pengajian.Peserta sedang menjalankan aktiviti Worms-Me Out! Peserta berganding bahu menyiapkan tugasan
kereta kebal kertas

36


Oleh : Noor Syaibah Shabuddin

Pelajar gigih menyelesaikan soalan dalam kumpulan Aktiviti bersama pelajar
semasa aktiviti treasure hunt

Tanjong Malim – Unit Kaunseling mengambil Program ini dikendalikan oleh konsultan
inisiatif mengadakan Program Bijak Urus Masa, Anda Power Action Resources iaitu Cr. Mohammad Afizul
Cemerlang (BUMAC) Siri I dan Siri II bagi memberi Mohammad dan En. Muhammad Rafiq Md. Sahar untuk
pendedahan kepada para mahasiswa tentang konsep Siri I dan En. Azman L. Kadir dari Unit Kaunseling UPSI
dan teknik pengurusan masa secara efektif. Program bagi Siri II.
ini berlangsung pada 23 dan 24 April 2016 di UPSI.

Program yang disertai oleh lebih 180 orang
pelajar ini bertujuan untuk memberi kesedaran tentang
kepentingan masa dalam meningkatkan prestasi
akademik dan sosial, membimbing pelajar membuat
sasaran dan hala tuju kehidupan serta menjelaskan
kepada pelajar perbezaan di antara tugasan utama
dengan tugasan sampingan.

Aktiviti ‘Kenali Prioriti Masa Anda!’

Azman L. Kadir ketika sesi ceramahnya berkaitan konsep penggunaan masa dahulu dan sekarang

37


Oleh : Noor Syaibah Shabuddin dan metod mempraktikkan teknik komunikasi yang
dipelajari untuk diaplikasikan dalam kehidupan
Tanjong Malim – Unit Kaunseling mengambil inisiatif seharian.
mengadakan Program Gua Sembang Lu Suka (GSLS)
Siri I dan II bagi memberi pendedahan kepada pelajar Program ini dikendalikan oleh penceramah
tentang pentingnya komunikasi yang merupakan salah jemputan Daie Izhar bersama Pegawai Psikologi UPSI,
satu elemen dalam Kemahiran Insaniah (KI). Program En. Ahmad Shazwi Ahmad Shukri bagi Siri I manakala
ini berlangsung pada 6 dan 20 Mac 2016, bertempat di Cr. Zuhdi Zakaria dari Hanya Satu Consultancy sebagai
Dewan Sri Tanjong, Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, penceramah bagi Siri II.
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI).
CAPTION GAMBAR:
Program ini juga bertujuan untuk mengikis Pic 1: Daie Izhar ketika memberikan tips berkaitan
perasaan takut pelajar tatkala berdepan dengan teknik-teknik komunkasi yang mudah dan berkesan
masyarakat atau berada dalam masyarakat di luar kepada pelajar.
kampus apabila melangkah ke alam kerjaya. Pic 2: Pelajar menjalankan aktiviti dengan bimbingan
fasilitator.
Menurut Pegawai Psikologi, Cik Che Noor Pic 3: Cr. Zuhdi ketika menceritakan pengalaman
Hawa Che Ismail, walaupun ramai pelajar mempunyai dirinya kepada pelajar
pencapaian akademik yang cemerlang tetapi ramai juga Pic 4P:enAcnetraarmaahakdtainviptielyaajanrgbedrigjaamlabnakrapnadsaepmaanjlijsapnegnutup
pelajar yang kurang keyakinan diri untuk berkomunikasi
apabila melangkah ke alam kerjaya dalam masyarakat
terbuka di luar kampus.

Perkara ini adalah salah satu contoh halangan Cr. Zuhdi ketika menceritakan Pelajar menjalankan aktiviti
yang semakin membimbangkan pada masa kini dalam pengalaman dirinya dengan bimbingan fasilitator
usaha untuk melahirkan lebih ramai kepimpinan negara. kepada pelajar
Dengan mengambil kira salah satu faktor teknologi
yang merentas zaman, ianya cenderung membuatkan
pelajar lebih gemar berkomunikasi di alam maya dan
bukannya di alam realiti. Kesannya, individu menjadi
takut, risau dan tidak yakin apabila berhadapan dengan
masyarakat serta berkomunikasi di dunia realiti.

Program disertai oleh hampir 200 pelajar ini
diberi bimbingan tentang teknik komunikasi berkesan

Oleh : Nurin Jaaffar Idris, Pengarah Pusat Tranformasi Komuniti Universiti,
Prof. Dr Ramlee Mustapha, Pegawai Psikologi dan
Tanjong Malim - Unit Kaunseling (UK) mengambil fasilitator yang dipilih oleh Unit Kaunseling.
inisiatif membantu meningkatkan keputusan akademik
pelajar dengan menganjurkan sebanyak dua siri “Kesemua pelajar memberikan maklumbalas
program Kursus Kecemerlangan Akademik. yang baik dan meminta agar kursus seperti ini dianjurkan
lagi bagi membantu pelajar yang memerlukan
Menurut Ketua UK, Dr Fauziah Mohd Sa’ad, bimbingan” kata Dr Fauziah ketika mengakhiri temu
kursus ini melibatkan kerjasama fakulti dengan peserta bual.
dipilih oleh mereka. “Tujuan kursus ini dijalankan
untuk membantu pelajar mengenalpasti halangan
yang menyebabkan diri mereka gagal untuk berjaya
seterusnya meningkatkan kecemerlangan akademik
mereka pada masa akan datang” katanya.

Siri I dan II Kursus Kecemerlangan Akademik
diadakan pada 22 hingga 24 April 2016 dan 2 hingga
6 November 2016 di Puteri Bayu Beach Resort, Pulau
Pangkor, Perak melibatkan 40 orang pelajar semester
dua dan ke atas.

Kursus ini dikendalikan oleh pensyarah Fakulti Pelajar sedang memanaskan badan Pembentangan berkumpulan
Pendidikan dan Pembangunan Manusia, En. Mohd Noor sebelum aktiviti dilakukan

38


Oleh : Che Noor Hawa Che Ismail

Tanjong Malim – Universiti Pendidikan Sultan Idris Katanya lagi, modul motivasi yang digunakan
(UPSI) berjaya menjalankan program Educate Malaysia adalah Modul Motivasi Pembelajaran melalui kaedah
(EM) di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Sebanyak Neuro Linguistic Programming iaitu melibatkan simulasi
36 Mini Rural Transformation Centre (MRTC) menjadi main peranan, pembelajaran berdasarkan pengalaman
lokasi program dengan 1750 peserta mengikuti program dan aplikasi.
dan dibantu oleh 210 fasilitator terdiri daripada pelajar
UPSI dan 36 kakitangan UPSI sebagai Ketua Fasilitator. “Objektif utama program motivasi ini untuk
membantu pelajar luar bandar agar dapat mengenal
EM dijalankan dengan 50 peserta setiap diri, membina matlamat diri dan mengenal gaya belajar
lokasi yang dikendalikan oleh enam fasilitator dan diri mengikut personaliti masing–masing” tambah En.
seorang Ketua Fasilitator. Pegawai Psikologi Kanan, Azman lagi.
Unit Kaunseling, En. Azman L Kadir merupakan Mentor
Strategi Lautan Biru Kebangsaan 4 (NBOS4) EM.

Menurut Azman, EM merupakan program Fasilitator menerangkan aktiviti yang akan dijalankan
bercorak motivasi, kepimpinan, dan kesihatan yang
memfokuskan pelajar sekolah dari luar bandar sebagai
kumpulan sasaran dan merupakan sebahagian daripada
inisiatif kerjasama universiti bagi Program Transformasi
Luar Bandar di bawah NBOS4. UPSI bertindak
mengendalikan slot motivasi manakala slot kepimpinan
dikendalikan oleh Angkatan Tentera Malaysia dan
Kementerian Kesihatan Malaysia bagi slot kesihatan.

Aktiviti perbincangan berkumpulan Slot potong kasi lekat
untuk slot kenal diri

Oleh : Che Noor Hawa Che Ismail

Tanjong Malim – Unit Kaunseling (UK) menjalankan pada 31 Ogos 2016 di Dewan Besar, Kampus Sultan
enam program Outreach bersama fakulti dengan Azlan Shah. Aktiviti ini adalah untuk memberi kesedaran
dimulakan di Fakulti Sains dan Matematik pada 28 kepada mereka mengenai tujuan utama menyambung
Februari 2016 bertempat di Kem Bina Semangat, Kuala pelajaran selain memberi kesedaran berkaitan kaedah
Khubu Baru, Selangor melibatkan 100 orang pelajar. belajar yang tepat dengan personaliti diri mereka.
Program bersama 200 orang pelajar Fakulti Bahasa
dan Komunikasi berlangsung di Dewan SITC, Kampus Usaha-usaha UK ini bertujuan memperkenalkan
Sultan Abdul Jalil Shah pada 3 Mac 2016 dan program unit ini selain memberi hebahan berkaitan perkhidmatan
bersama 90 orang Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan yang ditawarkan kepada pelajar sepanjang mereka
diadakan pada 5 Mac 2016 di Tapak Perkhemahan, menuntut di universiti dan juga memberi pendedahan
Pusat Kokurikulum, Kampus Sultan Azlan Shah. kepada mereka mengenai beberapa aktiviti khusus
seperti ujian personaliti dan kaedah menangani tekanan
Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia semasa belajar.
menerima kunjungan UK pada 15 Mac 2016 di DKP 1,
Kampus Sultan Azlan Shah dengan penglibatan 400 Penerangan pentafsiran Ujian NLP
pelajar manakala program bersama 100 orang pelajar
Fakulti Seni, Komputer dan Industri Kreatif diadakan
di Bilik Kuliah 3, Bangunan E-Learning, Kampus Sultan
Abdul Jalil Shah pada 23 Mac 2016. Kunjungan UK
berakhir di Fakulti Sains Kemanusiaan pada 29 Mac
2016 di Auditorium, Kampus Sultan Abdul Jalil Shah
melibatkan 102 orang. UK mendapati sepanjang
program dijalankan di enam fakulti, kerjasama
diberikan oleh fakulti-fakulti sangat positif dan
memberangsangkan.

UK meneruskan usaha menjalankan program Aktiviti bersama pelajar baru minggu orientasi
Outreach dengan mengendalikan slot khas bersama
2200 pelajar baharu sempena Minggu Orientasi Pelajar

39


Oleh : Jamaliah Jalil dan Mohd Naqquiddin

Tanjong Malim - Universiti Pendidikan Sultan Idris telah ditetapkan. Di dalam kampus UPSI juga terdapat
(UPSI) sentiasa prihatin dalam menjaga kebajikan kafeteria yang menyediakan pelbagai jenis juadah bagi
mahasiswa. Menurut Ketua Timbalan Pendaftar, memenuhi selera mahasiswa tempatan dan juga luar
Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Pn. Hjh. Azzah Abdul Latiff, negara.
dua fokus utama yang amat dititikberatkan adalah
aspek perkhidmatan kebajikan dan aspek bantuan Seramai 808 orang mahasiswa menerima
atau pinjaman kewangan. bantuan atau pinjaman kewangan sepanjang tahun
2016 seperti carta berikut:
“Bagi aspek perkhidmatan kebajikan yang
diberikan kepada mahasiswa antaranya adalah
perkhidmatan penghantaran pelajar pulang ke rumah
atau mendapatkan pengangkutan awam bagi kes
kecemasan. Mahasiswa juga boleh mendapatkan
perkhidmatan pengangkutan bagi yang memerlukan
rawatan kali pertama di hospital berdekatan. Pihak Unit
Kebajikan Pelajar (UKP) juga membantu menguruskan
penghantaran jenazah mahasiswa yang meninggal
dunia di dalam kampus ke kampung halaman,” katanya
lagi.

Pada tahun 2016, sejumlah RM 196,311 UKP sentiasa menambah baik perkhidmatan
tuntutan insuran yang melibatkan kes kematian dan sedia ada dan merancang beberapa program demi
kemalangan telah diuruskan oleh UKP yang memberi menjaga kebajikan pelajar terutamanya pelajar dari
manfaat kepada mahasiswa atau waris. Mahasiswa UPSI keluarga yang kurang berkemampuan.
turut menerima perkhidmatan bas kitaran sebanyak 24
buah bas setiap hari mengikut masa dan laluan yang

Lawatan Kebajikan Pelajar (Kemalangan Jalanraya) Penyerahan cek tuntutan insuran kemalangan sukan
sebanyak RM 3000

Melawat pelajar sakit di hospital Penyerahan derma kematian kepada waris pelajar

41


Oleh : Nurul Nadiah Ishak

Sesi bergambar kenangan bersama dengan semua Dr Halim Ali menyampaikan cenderamata kepada
pelajar dan guru-guru Pengetua MRSM Kuching

Kuching – Pada 4 hingga 6 November 2016, Pusat Dr Abdul Halim berpendapat program sekolah
Perhubungan Alumni (PPA) mengadakan program angkat itu dapat diteruskan lagi ke negeri lain dan
Syarahan Alumni Siri ke- 9 sempena program Alumni dalam masa yang sama hubungan alumni dengan
School Attack bersama pelajar Maktab Rendah Sains universiti dapat diperkukuhkan.
Mara Kuching berikutan ramai graduan UPSI mengajar
di situ. Program yang dihadiri oleh 100 pelajar MRSM Pada hari seterusnya alumni UPSI Sarawak
yang mengikuti sesi bersama Pengarah PPA sekali dikumpulkan di Kuching Park bagi bersama berhimpun
gus mempromosi peluang pembelajaran di Universiti dan menubuhkan jawatankuasa Alumni Chapter
Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Sarawak.

Bersempena pemilihan sekolah pertama Sesi Lantikan Jawatankuasa Chapter Sarawak
untuk program Alumni School Attack adalah MRSM yang dikelolakan oleh Dr Mohd Izwan Shahril
Kuching, Pengarah PPA, Prof. Madya Dr Abdul Halim
Ali mengumumkan MRSM Kuching menjadi Sekolah
Anak Angkat Pertama Alumni UPSI. Program ini
dapat mengeratkan hubungan di antara ahli alumni
di Sarawak dengan masyarakat terutamanya pihak
pengurusan sekolah dan pelajar.

Oleh : Nurul Nadiah Ishak

Tanjong Malim – Seramai 17

pasukan menyertai Kejohanan

Tenis Piala Alumni 2016 yang

julung kalinya diadakan oleh

Pusat Perhubungan Alumni (PPA).

Pertandingan yang mendapat

sambutan menggalakkan Gambar kenangan bersama pemenang dan jawatankuasa

daripada warga alumni UPSI dan Naib Johan menerima wang tunai RM500; Ketiga, RM400, manakala
Tempat Keempat RM300 beserta medal dan sijil penyertaan sebagai hadiah
orang awam itu diadakan pada 17 iringan. Bagi melancarkan pertandingan yang berlangsung di gelanggang
tenis sekitar Kampus Sultan Abdul Jalil Shah itu, seramai 20 orang pelajar
Disember 2016 atas inisiatif PPA Persatuan Sains Sukan & Kejurulatihan(PSSKj) dengan kerjasama Pusat
Sukan UPSI turut membantu.
menerapkan kepentingan gaya
Pensyarah Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan, Dr Mohd Izwan
hidup sihat. Shahril yang mewakili Pengarah PPA menyampaikan hadiah kepada
pemenang. Beliau berkata program itu harus diteruskan setiap tahun
Pasukan alumni UPSI memandangkan ia berkonsepkan piala pusingan dan berharap penglibatan
iaitu En. Anuar Saadon dan lebih ramai alumni. Selain itu, katanya, pertandingan itu dapat membina
En. Azran Saadon menjuarai semangat kesukanan dan berpasukan dalam konteks ahli alumni dan
pertandingan sekali gus mereka warga universiti.
berjaya membawa pulang wang
tunai RM600, piala pusingan, sijil
dan medal.

42


Oleh : Nurul Nadiah Ishak

Pelajar semester akhir bidang seni bergambar bersama dengan alumni seni UPSI

Tanjong Malim – Universiti berbangga dengan tiga terkenal pada akan datang,” katanya. Perancangan
alumni yang pakar dalam bidang seni dan mereka PPA menganjurkan siri Syarahan Alumni itu dapat
dijemput hadir berkongsi pengalaman sempena mengumpulkan lebih ramai lagi alumni UPSI yang
program Syarahan Alumni Siri ke-8. Syarahan yang berjaya sambil mengeratkan hubungan dengan
disaksikan pelajar semester lapan jurusan seni itu universiti.
membuktikan semangat mereka untuk kembali
mencurah berbakti kepada universiti.

Pusat Perhubungan Alumni (PPA) selaku
penganjur memfokuskan kejayaan alumni UPSI
dalam bidang seni terutamanya dengan kehadiran
Dr Abdul Rahman yang berkhidmat di Bahagian Buku
Teks, Kementerian Pendidikan Malaysia; Guru Sekolah
Seni Kuala Lumpur, Dr Roziah Ahmat Nor; serta Mr.
Liu Cheng Hua yang bertugas sebagai pensyarah di
Institut Seni Lukis Malaysia.

Pengarah PPA, Prof. Madya Dr Abdul Halim
Ali berkata program yang berlangsung pada 13 Mei
2016 di Dewan Sri Tanjong, Kampus Sultan Abdul
Jalil Shah itu menjadi platform dan peluang kepada
pelajar bertukar pandangan dengan alumni berkaitan
perkembangan bidang seni dalam pendidikan.

“Menerusi program ini juga mampu menyuntik
semangat kepada pelajar untuk terus berjuang dalam
pelajaran supaya memperoleh pekerjaan sebagai
pendidik atau mengembangkan bakat sehingga

Prof. Madya Dr Abdul Halim bersama Dr Roziah Ahmat Nor , Dr Abdul Rahman, Prof. Madya Dr Abdul Halim Hussin, Prof. Madya Dr
Zulkifli Yusoff serta Mr. Liu Cheng Hua

43


Oleh : Siti Haslina Hasmek Tanjong Malim - Pusat Transformasi Komuniti Universiti
(UCTC) Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) dengan
Panel jemputan dan moderator bergambar kerjasama Lembaga Penduduk dan Pembangunan
sebelum program dijalankan Keluarga Negara (LPPKN) menganjurkan Forum Komuniti
Keluarga Bahagia yang diadakan pada 28 September
Dr Harlina Halizah Siraj sedang menyampaikan ceramah 2016 bertempat di Dewan Konvensyen Bangunan
berkaitan keluarga harmoni dalam konteks Islam E-Learning, Kampus Sultan Abdul Jalil, UPSI.

Program ini merupakan salah satu Program
Pembangunan Model Pengukuhan Keluarga dan
Komuniti (FACE) yang memberi tumpuan kepada
usaha mengukuhkan peranan komuniti sebagai agen
membentuk keluarga bahagia melalui penerapan lima
Teras Keluarga Bahagia iaitu KASIH (Kasih Sayang,
Akhlak, Sihat dan Selamat, Ilmu dan Harmoni).

Forum ini diterajui oleh Ketua Unit Kaunseling,
Dr Fauziah Mohd Sa’ad sebagai moderator dengan panel
jemputan terdiri daripada En. Mohd Zainudin Mohamed
Zaini (PU Yeop) dan Dr Harlina Halizah Siraj. 300 Peserta
yang hadir terdiri daripada kakitangan UPSI, NGO dan
Agensi Kerajaan Daerah Muallim.

“Program ini mendapat maklumbalas yang begitu
positif daripada peserta yang terlibat dan berharap
program seperti dapat diteruskan lagi pada masa akan
datang.” kata Pengarah UCTC, Profesor Dr Ramlee
Mustapha.

Oleh : Nur Aziemah Abd Azis

Tanjong Malim - Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak
Daerah Muallim/Batang Padang dan Kelab Taska Daerah
Batang Padang dengan kerjasama Pusat Transformasi
Komuniti Universiti (UCTC) UPSI dan Jabatan Kebajikan
Masyarakat Negeri Perak (JKM) menganjurkan Seminar
Bahaya Pornografi (Safe & Protect) pada 17 November
2016 di Dewan Seri Tanjong, UPSI dengan penyertaan
seramai 250 orang terdiri daripada pelajar, guru, agensi
dan NGO di Daerah Muallim.

Program bertujuan meningkatkan kesedaran
kepada orang awam kesan negatif pornografi terhadap
sosial dan tingkah laku turut memberi pendedahan
kepada peserta supaya mempunyai kesedaran yang
tinggi tentang impak negatif pornografi pada fizikal,
emosi dan kerohanian. Peserta program yang hadir
berjaya membina kesedaran agar mereka memandang
serius tentang mesej pornografi yang kini menyerang
minda anak-anak menerusi gajet dan seumpamanya.

Peserta memberikan perhatian ketika penceramah
menyampaikan kesan pornografi kepada individu

dari segi emosi

44


Oleh : Muzamir Yunus

pergantungan masyarakat terhadap air terawat. Idea
yang dipelopori oleh Allahyarham Profesor Dr Mohd
Suhaily Yusri Che Ngah menerapkan proses penuaian
air hujan yang lebih sistematik dan terancang.

Dr Ab Wahab Che Mat sedang mendengar taklimat daripada Projek ini menekan empat kriteria utama
wakil projek berkaitan sistem yang digunakan yang digariskan oleh pihak National Blue Ocean
Strategy (NBOS) iaitu berimpak tinggi, pelaksanaan
Tanjong Malim - Projek Pendidikan Penuaian Air pantas, kos yang rendah dan mampan. Projek ini
Hujan (Rainwater Harvesting) di Masjid Bandar membawa impak kepada 5,000 penduduk di sekitar
Behrang 2020, Tanjong Malim, Perak diserahkan Masjid Bandar Behrang 2020 serta penduduk di
kepada komuniti sepenuhnya pada bulan Jun 2016 sekitar kawasan Tanjong Malim secara langsung
selepas pemantauan secara berkala dibuat selama ataupun tidak langsung. Sistem penuaian air hujan
enam bulan. Majlis Perasmian dan Penyerahan Projek dapat mengurangkan kebergantungan menggunakan
ini dahulunya dirasmikan oleh Setiausaha Bahagian sumber air terawat untuk tujuan aktiviti domestik
Projek Khas, Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) luaran selain memberi kesedaran komuniti mengenai
iaitu YBhg. Dr Ab Wahab Che Mat pada 27 Disember kepentingan air hujan sebagai sumber air semulajadi
2015. yang harus digunakan sebagai satu alternatif bagi
mengantikan sumber air terawat.
Projek KPT ini dijalankan dengan kerjasama
Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC) Projek yang dilaksanakan ini lebih tertumpu dalam
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Persatuan bidang geografi dan elemen-elemen alam sekitar
Geografi UPSI dan Ahli Kariah Masjid Bandar Behrang dititikberatkan di samping kelestarian alam terus
2020 bertujuan melahirkan masyarakat Tanjong Malim terjaga. Impak bagi projek ini tidak mendatangkan
yang lestari dan meningkatkan kesedaran masyarakat kesan yang ketara terhadap alam sekitar kerana
melalui pemindahan ilmu (Universiti-Komuniti) tujuannya adalah menggunakan sumber alam tanpa
dalam mengaplikasikan dan membudayakan Kaedah memberi impak yang negatif terhadapnya. Projek ini
Penuaian Air Hujan sebagai langkah penjimatan dilaksanakan dengan hanya menggunakan sumber
sumber air terawat. air hujan untuk kegunaan penduduk dengan kos
pembinaan sebanyak RM 50,000 berbanding RM
100,000 jika dilaksanakan secara konvensional.

Konsep penuaian air hujan merujuk kepada Program ini memasuki fasa akhir selepas
proses penakungan air hujan yang jatuh di atas melalui tiga bulan awal dengan pengenalan kepada
permukaan bumbung seterusnya disimpan di dalam projek dan kempen kesedaran, pemasangan alat
bekas atau kolam simpanan dan kemudian digunakan sistem tadahan hujan dan seterusnya pemantauan
semula untuk pelbagai aktiviti bagi meminimumkan secara berkala.

Oleh : Muzamir Yunus Program ini memfokuskan kepada usahawan
kecil-kecilan berdaftar di bawah MRTC yang tidak
mempunyai asas pengurusan perniagaan secara
sistematik agar diberi pendedahan mengenai
kepentingan pengurusan kewangan dalam perniagaan.

Sebahagian peserta bergambar kenangan bersama Menurut Timbalan Pengarah UCTC, Prof. Madya
penceramah dan urus setia program Dr Mohd Abdullah Jusoh, peserta dapat mengetahui
cara untuk mendaftarkan perniagaan dengan pihak
Parit Buntar - Pusat Transformasi Komuniti Universiti Suruhanjaya Syarikat Malaysia selain mengetahui
(UCTC) Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) tips mudah untuk menyimpan rekod perniagaan serta
menganjurkan Program Pengurusan Kewangan kepentingannya.
Usahawan Mini Rural Transformation Center (MRTC)
dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi, “Ia juga membantu peserta memilih sumber
Fakulti Pengurusan Ekonomi UPSI (FPE), MRTC Sungai pembiayaan modal yang sesuai dengan perniagaan
Siputeh dan MRTC Bagan Tiang. Program ini dijalankan yang diceburi. Melalui program ini peserta didedahkan
di MRTC Bagan Tiang, Tanjung Piandang, Perak dan di tentang kesilapan-kesilapan biasa yang dilakukan
MRTC Sungai Siputeh, Selama, Perak. berkaitan dengan pengurusan kewangan” tambahnya
lagi.

45


Oleh : Mohd Fahmi Mohd Yunus

Penang – Program The 14th and 4th ASEAN Youth universiti yang terdiri daripada negara–negara ASEAN.
Cultural Forum (AYCF+3) berhasrat memberi Penglibatan Pusat Kebudayaan dalam
peluang untuk memperkenalkan budaya dan tradisi program ini merupakan sebagai satu pengiktirafan
yang terdapat di negara–negara ASEAN dan ASEAN kepada universiti. Program berkonsepkan integrasi
University Network (AUN). sesama negara ASEAN harus dipergiatkan lagi agar
negara luar dapat memahami budaya dan keindahan
Pusat Keantarabangsaan Mobiliti dan Kerjaya yang terdapat di Malaysia. Dengan itu, peserta dapat
(IMCC), menjadi tuan rumah kepada program memperkayakan ilmu tentang kebudayaan yang
AYCF+3 yang berlangsung dari 4 hingga 8 Oktober terdapat di negara ASEAN.
2016. Dalam program ini setiap peserta melibatkan
diri mereka dalam intipati warisan ASEAN. Antara
pengisian tersebut adalah bengkel (Bicara Budaya, sesi
Tie & Die, Bengkel Boria), program Budaya (MAKUM
Performance Night, Gala Night Closing Ceremony,
Pameran Kebudayaan) dan Kreasi persembahan baru
yang diekstrak daripada bengkel (Persembahan baru
kombinasi persembahan tradisional setiap negara
ASEAN).

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) yang Majlis penutupan AYCF +3 pada Gala Night Closing Ceremony
mewakili MAKUM dalam program tersebut bersama
dengan sekumpulan pelajar dari Universiti Putra
Malaysia (UPM) memperkenalkan seni budaya Melayu
khususnya seni tari dan pakaian tradisional Melayu
sepanjang program. Program ini disertai oleh 26 buah

Oleh : Mohd Fahmi Mohd Yunus wang tunai berjumlah RM700. Kumpulan Aura Tari
berjaya menjadi johan manakala Sekolah Seni
Serdang – Pertandingan Tarian Tradisional Pentas Malaysia Johor mendapat tempat ketiga yang masing-
Mak Cun diadakan sempena Malaysia Agriculture, masing membawa pulang wang berjumlah RM1000
Horticulture & Agrotourism 2016 atau dengan dan RM500.
akronimnya MAHA 2016. Perkampungan Mak Cun
merupakan salah satu lokasi yang mengembalikan Menurut Ketua kumpulan Destar Limar,
nostalgia Melayu dan suasana kampung. Saudara Ahmad Assahirin Hamlet, Melestarikan tarian
tradisional yang kurang dikenali umum adalah salah
Sebanyak sepuluh kumpulan yang terdiri satu tanggungjawab kami supaya jenisan tarian
daripada peringkat amatur hingga ke profesional seperti ini tidak luput ditelan zaman. Ujar beliau lagi,
berentap dalam merebut kejuaraan di Pentas Utama Destar Limar berazam untuk memelihara seni warisan
Kampung Mak Cun. Pusat Kebudayaan menghantar Melayu kerana bimbang dengani pengaruh budaya
penyertaan kumpulan tarian Destar Limar dalam asing yang kian membarah dalam kalangan generasi
pertandingan tersebut. Mereka mempersembahkan masa kini.
tarian Zapin Sebat iaitu salah satu zapin yang terdapat
di negeri Sarawak dan berasal dari Kampung Sebat
Sematan, Lundu.

Zapin ini dicipta oleh Allahyarham Pak Baie bersama kumpulana Aura Tari
Drahman yang lahir pada tahun 1921 di Kampung
Sebat. Dahulunya zapin ini sering dipersembahkan
selepas selesainya solat isyak di masjid dan hanya
ditarikan oleh kaum lelaki sahaja. Melihat kepada
jenisan zapin yang jarang dikenali oleh masyarakat
umum maka dengan itu wajarlah tarian tersebut
dipersembahkan supaya kelestarian Zapin Sebat kekal
terpelihara sepanjang zaman.

Persembahan yang mantap itu telah membuka Destar Limar bergambar kenang-kenangan bersama
mata para penonton yang hadir serta juri profesional kumpulan Aura Tari
yang mengadili pertandingan tersebut. Destar Limar
berjaya mendapat Naib Johan dan membawa pulang

49


Oleh : Mohd Fahmi Mohd Yunus

Pulau Langkawi - Penganjuran program Culture pagi hingga 4.30 petang memperlihatkan kolaborasi
Blitzz diteruskan untuk siri ketiga dan yang terakhir yang mantap antara tiga Universiti Awam iaitu
bagi tahun ini di Jeti Penumpang Kuah selepas Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Universiti
mendapat sambutan yang menggalakkan dalam siri I Malaysia Pahang (UMP), dan Universiti Malaysia Perlis
dan II di KLIA dan KLIA 2. Mengekalkan konsep yang (UniMAP).
sama iaitu secara santai, program yang berlangsung
pada 22 Oktober 2016 ini berjaya mencuri perhatian UMP berjaya mendendangkan lagu–lagu
para pelancong tempatan dan antarabangsa sebaik melayu tradisional dan kontemporari yang dimainkan
mereka tiba di jeti. secara akustik. UniMAP pula mempersembahkan
tarian tradisional negeri Perlis iaitu Canggung dan
Program anjuran bersama beberapa organisasi beberapa tarian rampaian tradisional manakala UPSI
kerajaan termasuk Kementerian Pelancongan dan membawakan tarian Etnik Sabah dan Sarawak iaitu
Kebudayaan Malaysia (KPK), Tourism Malaysia, tarian Sumazau dan Bidayuh.Para pengunjung juga
Jabatan Laut Malaysia, Jabatan Kebudayaan dan disajikan dengan tarian klasikal India dan tarian Cina
Kesenian Negara (JKKN) dan Majlis Kebudayaan serta slot persembahan Teh Tarik Fakir.
Universiti-Universiti Malaysia (MAKUM) bertujuan
memberi pendedahan kepada para pengunjung Menurut Pengarah Pusat Kebudayaan,
khususnya pelancong asing dan warga Malaysia En. Nurfaizal Fariz Sahdan, program pada kali ini
untuk mengenali seni budaya Malaysia, sebagai menunjukkan kejayaan buat kali ketiga dan para
medium dalam memperkasa seni budaya, sebagai peserta berjaya membuktikan bahawa betapa
tarikan utama pelancong dan menggalakan pelancong indahnya seni budaya yang terdapat di Malaysia.
berulang (repeat tourist) dan word of mouth promotion Program ini ternyata berjaya mencapai sasaran
dan memberi gambaran sebenar seni budaya Malaysia dengan penglibatan aktif oleh para pengunjung dan
kepada para pengunjung dan pelancong. mereka mengambil kesempatan untuk bergambar
dengan para penari dan pemuzik yang terlibat.
Program yang berlangsung dari jam 10.00

Antara pengunjung yang bergambar bersama dengan penari daripada UPSI

Para pengunjung disambut oleh para penari dan pengunjung yang turut sama menari bersama

50


Click to View FlipBook Version
Previous Book
GORJANSKO Avtorica Lena Jež
Next Book
OGLED MESTA TOLMIN Pripravila Maja Kobal